دوشنبه , دی ۲۹ ۱۳۹۹

بایگانی برچسب: چیستا

گفتمان، قدرت و روایت بررسی می‌شود

این دوره، شامل چهار نشست با نام‌های «زبان، روایت، و جریان‌های قدرت در متن‏‏»، «زمان و مکان و شخصیت، پیکربندی من در متن»، «بگوها و مگوها، تابو، عار و شرم‏» و «ویژگی‌های زبان پارسی به مثابه واسطه‌ی هویت ملی‏‏» خواهد بود.

ادامه نوشته »

روایت داستانی و معناگرایی در ادب پارسی بررسی می‌شود

بیست و پنجمین گام دوره‌ی آموزشی چیستا با موضوع «روایت داستانی و معناگرایی در ادب پارسی» به آموزگاری شروین وکیلی از سوی مؤسسه‌ی خورشید راگا برگزار می‌شود. به گزارش ایرانشهر، این دوره، شامل چهار نشست با نام‌های «داستان فلسفی از ابن سینا تا سهروردی‏‏»، «روایت تاریخی: از طبری تا رستم …

ادامه نوشته »

لبه‌های تیزِ شعر پارسی بررسی می‌شود

این دوره، شامل «ابوسعید و دوبیتی‌های عارفانه‏‏»، «خیام و رباعی‌های فلسفی»، «داستانی اساطیری از مثنوی معنوی‏» و «شطح و گستاخی از حافظ تا بیدل‏‏» خواهد بود.

ادامه نوشته »

زبان، معنا و شعر پارسی بررسی می‌شود

این دوره، شامل چهار نشست با نام‌های «استعاره، تشبیه و کنایه در شعر سنایی غزنوی‏»، «روایت، زمان و شخصیت در شاهنامه‌ی فردوسی»، «ایهام، تقارن و جفت‌های متضاد معنایی در شعر حافظ‏» و «ساختار و معنا در شعر بیدل دهلوی‏‏» خواهد بود.

ادامه نوشته »