چهارشنبه , اردیبهشت ۲۸ ۱۴۰۱

بایگانی برچسب: من پارسی

ظهور و عروج صفویان بررسی می‌شود

این دوره شامل «جمعیت‌ها، قبایل و جغرافیای زبانی»، «سیاست قراقویونلو و آق‌قویونلو‏»، «شیخ صفی اردبیلی و شاه اسماعیل» و «دیالکتیک دولت صفوی و عثمانی آغازین» است.

ادامه نوشته »

ایران زمین در عصر تیموری بررسی می‌شود

این دوره، شامل چهار نشست با نام‌های «تاریخ سیاسی: تیمور لنگ و تاتارهایش»، «تاریخ دین: شاهرخ تیموری و مکتب هرات‏»، «تاریخ علم: الغ بیک و جمشید کاشانی» و «تاریخ ادبیات: از عبید زاکانی تا حافظ شیرازی» خواهد بود.

ادامه نوشته »

عرفان و تصوف ایرانی در قرون میانه بررسی می‌شود

این دوره شامل چهار نشست با نام‌های «عرفان خراسانی»، «تصوف در ایران غربی»، «عرفان مغانه‌ی عطار نیشابوری» و «عرفان مغربیِ ابن عربی» خواهد بود.

ادامه نوشته »

هجوم مغولان بررسی می‌شود

این دوره، شامل چهار نشست با نام‌های «مروری بر تاریخ ترکستان و مغولستان»، «چنگیزخان و روند فتح جهان»، «خوارزمشاهیان و مغولان» و «فروپاشی ایران زمین: تنش‌ها، مقاومت‌ها و فرجام‌ها» خواهد بود.

ادامه نوشته »

گزارش دومین نشست از بیستمین گام دوره‌ی آموزشی من پارسی

گزارش دومین نشستِ دوره‌ی «نظم نوین سلجوقی» از بیستمین گام دوره آموزشی «من پارسی»

ادامه نوشته »