Notice: Constant NONCE_KEY already defined in /home/soshians/public_html/fa/wp-content/plugins/download-manager/download-manager.php on line 77
بایگانی‌های لذت - سوشیانس
پنجشنبه , اسفند ۷ ۱۳۹۹

بایگانی برچسب: لذت

نَسک‌‌ مرکز

این شرایط، دیباچه‌ای است بر آنچه که شاید -‌اگر به کامیابی انجامد- دروازه‌ی نوینی باشد برای دستیابی به رده‌ای نوظهور از خویشکاری‌ها و جهشی باشد تکاملی، برای ایجاد نوعی تازه از خویشکاریِ «من»‌مدارانه.

ادامه نوشته »

درباره‌ی مرگ

مرگ، غایتی قطعی و پایانی گریزناپذیر است که داستان زندگی ما در پیوند با آن معنا می‌یابد یا پوچ می‌شود. از این رو نگریستن به آن، به‌یادآوردنش و فهمیدنش وظیفه‌ای است که جویندگان زندگی معنادار ناچارند برآورده‌اش سازند.

ادامه نوشته »