جمعه , بهمن ۸ ۱۴۰۰

بایگانی برچسب: شروین وکیلی،دکتر شروین وکیلی،نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده،زروان،سوژه،من،ایران‌زمین،دلوز،دریدا،خانه‌ی کتاب ایران

ساختارشناسی جوک‌های پارسی

پژوهش کنونی کاربستی میدانی از نظریه‌ی منش‌هاست که کارآمد بودن و اعتبار این مدل نظری را برای تحلیل عناصر فرهنگی نشان می‌دهد. نظریه‌ی منش‌ها مدلی تحلیلی است از پویایی عناصر فرهنگی که با پشتوانه‌ی نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده، ساختار و کارکرد واحدهای برسازنده‌ی فرهنگ را مورد بررسی قرار می‌دهد...

ادامه نوشته »