Tag Archives: شبکه اجتماعی

سیل و رسانه

نوشتاری درباره‌ی ارزیابی کارآیی رسانه‌های رسمی و غیررسمی در برخورد با سیل که در ماهنامه‌ی مدیریت ارتباطات، شماره‌ی ۱۰۸، اردیبهشت ۱۳۹۸، صفحه‌ی ۴۸-۵۰ انتشاریافت...

Read More »

تاب مستوری

(مصاحبه‌ای که برای انتشار در کتابی پدید آمد، اما سرعت انتشار آن کتاب به عمر آدمیان فانی قد نمی‌داد!): تحول بازنمایی زنان در فرهنگ ایرانی و مقایسه‌اش با تمدن اروپایی...

Read More »

مشاهیر و مزامیر

مصاحبه با روزنامه‌ی ایران ورزشی، دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸:حضور و موضع‌گیری‌های افراد مشهور در فضای مجازی چه سودها و زیانهایی دارد؟ چه قواعدی باید بر اخلاق فضای مجازی در این زمینه حاکم باشد؟

Read More »