بایگانی برچسب: سوشیانس

اِزنیک: مفهوم آفرینش و قربانی در یک متن جدلی ارمنی

در نوشتار کنونی، بیش‌تر این متن را به عنوان گفتمانی جدلی تحلیل می‌کنم. گفتمانی که به تعارضی در بين پیش‌فرض‌های میان مسیحیان، زرتشتیان و پیروان آیین زروان تأکید دارد.

ادامه نوشته »