بایگانی برچسب: زروان

چند بند از فصلی از کتاب «روانشناسی خودانگاره»

کتاب روانشناسی خودانگاره

چند بند از فصلی از کتاب «روانشناسی خودانگاره»:  «…بر مبنای این نگاه ویژه، ساختار بدن را می‌توان در قالب سه مجموعه از دستگاه‌های ناقل و پردازنده و سه نوع «لوله» درک کرد. البته ناگفته پیداست که شمار زیرسیستم‌های بدن انسان به لحاظ کالبدشناختی بسیار بیشتر و پیچیده‌تر از مدل ساده‌شده‌ی …

ادامه نوشته »