بایگانی برچسب: دکتر شروین وکیلی

درباره‌ی ایرانی شدن

ایرانی بودن و ایرانی ماندن، این روزها نقل محافل است و موضوع کشمکش. بسیاری در دفاع از ایرانی بودن می‌گویند و می‌نویسند، و برخی از جبرِ ایرانی بودن می‌نالند...

ادامه نوشته »

درباره‌ی ارزش

هنجارها، استخوان‌بندی نظم اجتماعی را بر می‌سازند. هنجارها الگوهایی از رفتار تکرار شونده و جا افتاده‌اند که هم در فرد و هم در جامعه فراوانیِ بیشتری نسبت به گزینه‌های رفتاری رقیب‌شان دارند

ادامه نوشته »