دوشنبه , اسفند ۱۸ ۱۳۹۹

بایگانی برچسب: تمدن

ایرانی بودنِ بازاندیشانه

            گر لباس سایه از دوش افکنی            می‌کند عریانی‌ات خورشید پوش بیدل دهلوی هرودوت بود یا کسنوفانس، که برای نخستین بار رسمِ نگریستن به خویشتن بر محور نگاه دیگری را در هنگام روایت کردنِ تاریخ رسمیت داد؟ یا شاید قصه …

ادامه نوشته »

قدرت نهادی و کنترل عواطف: پیکربندی من ایرانی در عصر شکل‌گیری دولت ایرانی

بخشی از مقاله‌ام به نام «قدرتِ نهادی و کنترل عواطف: پیکربندی منِ ایرانی در دوره‌ی شکل‌گیری دولت ایرانی» که با همت و کوشش دوست و استاد گرامی دکترمحمد سعید ذکائی در کتاب «عواطف در جامعه‌ و فرهنگ ایرانی» به چاپ رسیده است...

ادامه نوشته »