بایگانی برچسب: انگاره و خودانگاره

دوره‌ی زروان(در زمان – تیر۱۴۰۳)

کلاس زروان - خرداد ۱۴۰۳ - شروین وکیلی

دوره‌ی زروان(در زمان – تیر۱۴۰۳) دوره‌‌های  زروان کلاس زُروان، دستگاه نظری‌ایست متکی به سرمشق سیستم‌های پیچیده که ارتباط میان من و نهاد را توضیح می‌دهد. دوره‌های زروان علاوه بر آموزش این دستگاه نظری، راهبردهای برآمده از آن برای توانمندسازی فردی و بازسازی مدیریتی سازمان‌ها را هم شامل می‌شود. دوره‌ی زروان …

ادامه نوشته »

دوره‌ی زروان(در زمان – خرداد۱۴۰۳)

کلاس زروان - خرداد ۱۴۰۳ - شروین وکیلی

دوره‌ی زروان(در زمان – خرداد ۱۴۰۳) دوره‌‌های  زروان کلاس زُروان، دستگاه نظری‌ایست متکی به سرمشق سیستم‌های پیچیده که ارتباط میان من و نهاد را توضیح می‌دهد. دوره‌های زروان علاوه بر آموزش این دستگاه نظری، راهبردهای برآمده از آن برای توانمندسازی فردی و بازسازی مدیریتی سازمان‌ها را هم شامل می‌شود. دوره‌ی …

ادامه نوشته »

دوره‌ی زروان(در زمان – اردیبهشت۱۴۰۳)

دوره زروان اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره‌ی زروان(در زمان – اردیبهشت ۱۴۰۳) دوره‌‌های زروان کلاس زُروان، دستگاه نظری‌ایست متکی به سرمشق سیستم‌های پیچیده که ارتباط میان من و نهاد را توضیح می‌دهد. دوره‌های زروان علاوه بر آموزش این دستگاه نظری، راهبردهای برآمده از آن برای توانمندسازی فردی و بازسازی مدیریتی سازمان‌ها را هم شامل می‌شود. دوره‌ی …

ادامه نوشته »