پنجشنبه , مرداد ۲۷ ۱۴۰۱

دین‌پژوهی

نرگس و نرسه (1)

نَریـُوسنگ یکی از ایزدانِ به‌ نسبت حاشیه‌ای و فرعیِ کهن ایرانی است که در جهان زرتشتی به عنوان فرشته‌ای نیرومند، جایی برای خود باز کرد و در اساطیر رنگارنگ و تخیل‌آمیز مانوی نیز موقعیت مرکزی خویش را حفظ کرد.

ادامه نوشته »

اِزنیک: مفهوم آفرینش و قربانی در یک متن جدلی ارمنی

در نوشتار کنونی، بیش‌تر این متن را به عنوان گفتمانی جدلی تحلیل می‌کنم. گفتمانی که به تعارضی در بين پیش‌فرض‌های میان مسیحیان، زرتشتیان و پیروان آیین زروان تأکید دارد.

ادامه نوشته »