شنبه , مرداد ۲ ۱۴۰۰

گفتاورد

بازخوانی نظریه‌های جدید تکاملی درباره‌ پیدایش آگاهی

گامِ ششمِ چیستا «هم‌افزایی، شناخت و تکامل» نام دارد. آنچه می‌شنوید سخنان شروین وکیلی در نخستین نشست این دوره به نام «بازخوانی نظریه‌های جدید تکاملی درباره‌ پیدایش آگاهی» است.

ادامه نوشته »