پنجشنبه , مرداد ۲۷ ۱۴۰۱

يادداشت

ما و دیگران

شاید گلی و ترنجی بر قالیِ پر نقش و نگار فرهنگ ایرانی بیفزاییم که رنگی و شکلی گستاخانه و نوظهور داشته باشد، اما این کار را با نگریستن به کل قالی انجام خواهیم داد و زیباییِ آن کل و جایگاه این جزء را از یاد نخواهیم برد‌.

ادامه نوشته »

میراث ما

تمام آنچه که در پنج هزار سال گذشته در سراسر پهنه‌ی سترگِ ایران‌زمین نوشته و اندیشیده شده، میراث ماست و بر ماست‌ تا بر این دریای توفانی و سهمگین چیره شویم و هر یک به قدر توان خویش آشنایی با آن و در آن را دریابیم.

ادامه نوشته »

روش ما

ما امیدواران،‌ ما گستاخان، ما رها‌کنندگانِ شاهراه‌ها و ما ماجراجویانِ کوره‌راه‌های مه‌گرفته‌ی فراموش‌شده‌ایم. خیال‌های سرکش‌ِ ما، مرز معناها و آشتی‌دادنِ میانه‌ی غریبه‌ترین مقیمان اقلیم سخن، روش ماست.

ادامه نوشته »