يادداشت

اندر گفتار ترامپ

یادداشتی درباره‌ی سخنرانی ترامپ در مورد دوام یا ابطال برجام که در روزنامه‌ی همشهری، دوشنبه ۱۳۹۶/۷/۲۲ انتشار یافت..

Read More »

دردِ بی‌خویشی

یادداشتی درباره واکنشهای غیرعقلانی و خرافی به بلایی طبیعی مثل کرونا که در ماهنامه مدیریت ارتباطات شماره ۱۱۸-۱۱۹ (اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹) صفحه ۳۲ انتشار یافت...

Read More »

زمان‌لرزه

یادداشتی درباره‌ی زمین‌لرزه‌ی باختر که در روزنامه‌ی اعتماد، سه شنبه هفتم آذرماه ۱۳۹۶ انتشار یافت...

Read More »

مهردروج

یادداشتی درباره‌ی رومینا اشرفی چهارده ساله که در خانه و به دست پدرش کربلایی رضا اشرفی به قتل رسید...

Read More »