يادداشت

برگ دستفروش

یادداشتی درباره‌ی سیلی خوردن زن دستفروش فومنی از مامور شهرداری که در ستون «سخنهای نهان»، روزنامه‌ی اعتماد، پنجشنبه ۱۳۹۵/۹/۱۸ منتشر شد...

ادامه نوشته »

دردِ بی‌خویشی

یادداشتی درباره واکنشهای غیرعقلانی و خرافی به بلایی طبیعی مثل کرونا که در ماهنامه مدیریت ارتباطات شماره ۱۱۸-۱۱۹ (اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹) صفحه ۳۲ انتشار یافت...

ادامه نوشته »