روان‌شناسی

نَسک‌‌ مرکز

این شرایط، دیباچه‌ای است بر آنچه که شاید -‌اگر به کامیابی انجامد- دروازه‌ی نوینی باشد برای دستیابی به رده‌ای نوظهور از خویشکاری‌ها و جهشی باشد تکاملی، برای ایجاد نوعی تازه از خویشکاریِ «من»‌مدارانه.

ادامه نوشته »

داو، قمار و زایش سوژه

این نوشتار برای آن پرداخته شده است تا روند ظهور تدریجی شکلی ویژه، استانده و هنجارین از “من” را از خلال بازی‌هایی مشابه دبلنا وارسی کند. بازی‌هایی که عمومیت و شمول بسیار دارند و ...

ادامه نوشته »