پنجشنبه , آذر 16 1402

فلسفه

نَسک جم‌ «درباره‌ی جفت‌های متضاد معنایی»

«جفت متضاد معنایی» عبارت است از دو مفهومِ جفت و مربوط به هم که یکی از آن‌ها متضاد دیگری باشد؛ به شکلی که یکی را بتوان همتای واژ‌گونه و متضاد و قطب مخالف دیگری در نظر گرفت.

ادامه نوشته »

درباره‌ی مرگ

مرگ، غایتی قطعی و پایانی گریزناپذیر است که داستان زندگی ما در پیوند با آن معنا می‌یابد یا پوچ می‌شود. از این رو نگریستن به آن، به‌یادآوردنش و فهمیدنش وظیفه‌ای است که جویندگان زندگی معنادار ناچارند برآورده‌اش سازند.

ادامه نوشته »