پژواک

درباره کتاب سوشیانس

سوشيانس نام قهرمان داستاني اسطوره‌ای با مضامين فلسفي و نخستین نمونه از داستان‌هاي اسطوره‌اي نوین است که بر مبناي روايت‌هاي ايراني پرداخته شده است.

ادامه نوشته »