سه شنبه , مهر 4 1402

روش‌شناسی

تاريخ‌نگاری سيستمی: شرحی روش‌شناسانه (بخش پایانی)

حد فاصل میان دوره‌های تاریخیِ گوناگون را بسته به اینکه چه سطحی از «فراز» و چه چیزهایی و چه رخدادهایی؛ مهم‌تر تلقی شود، می‌توان بر گسست‌های متفاوتی استوار کرد‌.

ادامه نوشته »