Notice: Constant NONCE_KEY already defined in /home/soshians/public_html/fa/wp-content/plugins/download-manager/download-manager.php on line 77
بایگانی‌های روش‌شناسی - سوشیانس
پنجشنبه , اسفند ۷ ۱۳۹۹

روش‌شناسی

تاریخ‌نگاری سیستمی: شرحی روش‌شناسانه (بخش پایانی)

حد فاصل میان دوره‌های تاریخیِ گوناگون را بسته به اینکه چه سطحی از «فراز» و چه چیزهایی و چه رخدادهایی؛ مهم‌تر تلقی شود، می‌توان بر گسست‌های متفاوتی استوار کرد‌.

ادامه نوشته »

پیشنهاد طرح پژوهشی

تا زمانی که در ایران‌زمین نسخه­ای درون‌زاد و بومی از تمدن مدرن بازسازی نشود و دست‌مایه‌ی بازتعریف هویتی جمعی قرار نگیرد، قوم با قوم و فرقه با فرقه در این زمینه خواهند ستیزید...

ادامه نوشته »