شنبه , بهمن ۴ ۱۳۹۹

ادبیات

ادبیات علمی- تخیلی‌- اساطیری؛ بایدها و شایدها

مقصد؛ ناپدید است و راه؛ ناشناخته و گذرگاه؛ پرمخاطره و ناپیموده، اما جهت به سوی اختری تابناک است و سرزمین؛ مقدس و ورجاوند.

ادامه نوشته »