ادبیات

تبارنامه‌ی گرشاسپ

نوشتاری که بر مبنای درسگفتارهای کلاس مجازی «اسطوره‌شناسی» در خرداد ۹۹ تنظیم شده است... پیوند اسطوره‌ی گرشاسپ با داستان رستم و اسفندیار

Read More »

ابرقهرمانان و سنت ایرانی

مقاله‌ای درباره‌ی زایش ابرقهرمانان در کمیک استریپ‌ها و آسیب‌شناسی ابرقهرمانان ایرانی که در هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۱۰۴، شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ث انتشار یافت...

Read More »

به یاد افشین

گزارشی کوتاه از گپ و گفتهایم با دوست درگذشته‌مان دکتر افشین یداللهی: موضع‌گیری‌هایمان در زمینه‌ی نظریه‌ی ادبی ......

Read More »

رندی حافظ

مصاحبه با مجله‌ی مدیریت ارتباطات که به مناسبت روز حافظ در شماره‌ی ۱۱۳، مهرماه ۱۳۹۸، (صفحه ۳۵ و ۳۶) انتشار یافت:پرسش مرکزی گفتمان حافظ چه بود و پاسخ مهمی که بدان داد کدام بود؟...

Read More »

سیمای زن در گرشاسپ‌نامه

مقاله‌ی کوتاهی بر محور گفتاری در حلقه‌ی ادبی سیمرغ: زن‌ستیزی اسدی توسی در گرشاسپ‌نامه، در تقابل با سنت فرهنگ ایرانی و روایتهایی که به نظم در می‌آورده است...

Read More »