سه شنبه , اردیبهشت ۲۷ ۱۴۰۱

تاریخ

سنت و مدرنیته در سه رنگ!

دو مفهومِ سنتی و مدرن در میان فرهیختگان کشورمان به صورت یک جفت متضاد معنایی کاربرد یافته باشد. دوگانه‌ای مفهومی که بر دو قطب متضاد و جمع‌ناپذیر و دو دوران متفاوت و متمایز از هم دلالت دارند.

ادامه نوشته »

تاریخ‌نگاری سیستمی: شرحی روش‌شناسانه (بخش پایانی)

حد فاصل میان دوره‌های تاریخیِ گوناگون را بسته به اینکه چه سطحی از «فراز» و چه چیزهایی و چه رخدادهایی؛ مهم‌تر تلقی شود، می‌توان بر گسست‌های متفاوتی استوار کرد‌.

ادامه نوشته »