پنجشنبه , آذر 16 1402

نشست‌ها و دوره‌های آموزشی

کلاس زروان (ترفندهای بازی کردن با هویت)

موسسه‌ی فرهنگی- هنری خورشيد راگا برگزار می‌كند:   کلاس زروان (توانمندسازی فردی و سازمانی)   دكتر شروین وکیلی   ترفندهای بازی کردن با هویت   نشست‌ها: معنا و هویت به مثابه موضوع بازیگوشی داستان سرایی درباره‌ی من و ما تصویرپردازی و انگاره‌سازی بازی بزرگ؛ گذار از هویت شخصی به جمعی …

ادامه نوشته »

عرفان صوفیانه و حکمت مغانه (حلاج و حق)

  موسسه‌ی فرهنگی- هنری خورشيد راگا برگزار می‌كند:   عرفان صوفیانه و حکمت مغانه   دكتر شروین وکیلی   حلاج و حق   نشست‌ها: زندگی حلاج استادان، یاران و شاگردان حلاج کتاب الطواسین بازسازی گفتمان حلاج   دوره‌ی دی ماه ساختار دوره: چهار نشست کلاس و دو نشست پرسش و …

ادامه نوشته »

کلاس چیستا (تاریخ آزادی)

موسسه‌ی فرهنگی- هنری خورشيد راگا برگزار می‌كند:   کلاس چیستا (نگاهی سیستمی به پرسش‌هایی بینارشته‌ای)   دكتر شروین وکیلی   تاریخ آزادی   نشست‌ها: مفهوم آزادی در عصر باستان پیوند آزادی با اراده و اختیار آزادی در سیاست ایرانشهری سیر تکامل آزادی در تمدن ایرانی   دوره‌ی دی ماه ساختار …

ادامه نوشته »

اسطوره‌شناسی ایرانی (اندیشه‌ی گنوسی)

  موسسه‌ی فرهنگی- هنری خورشيد راگا برگزار می‌كند:   اسطوره‌شناسی ایرانی   دكتر شروین وکیلی   اندیشه‌ی گنوسی   نشست‌ها: چارچوب آرای گنوسی سرود پارتی مروارید گنوسی‌های عصر مسیح گنوسی‌های خانقاه و صومعه   دوره‌ی دی ماه ساختار دوره: چهار نشست کلاس و دو نشست پرسش و پاسخ که بر …

ادامه نوشته »