نشست‌ها و دوره‌های آموزشی

دوره‌‌ی تاریخ(در زمان – تیر ۱۴۰۳)

دوره‌‌ی تاریخ(در زمان – تیر ۱۴۰۳) دوره‌ی  تاریخ شرح: این دوره مجموعه‌ای از کلاس‌ها را در بر می‌گیرد که در طی بیست سال گذشته در دانشگاه‌ها و سازمان‌های آموزش عالی متفاوتی تدریس شده‌اند. محور اصلی بحث‌ها جامعه‌شناسی تاریخی ایران در گذر دوره‌های متفاوت سیاسی و فرهنگی است. پرسش‌های مرکزی: دوره‌بندی …

ادامه نوشته »

دوره‌ی هنر و زیبایی‌شناسی(در زمان – تیر۱۴۰۳)

کلاس هنر و زیبایی شناسی - خرداد ۱۴۰۳ - شروین وکیلی

دوره‌‌ی هنر و زیبایی‌‌شناسی(در زمان – تیر ۱۴۰۳) دوره‌ی  هنر و زیبایی‌شناسی ۱) بایگانی تاریخ هنر ایران سرفصل‌ها: رویکردی سیستمی به تاریخ هنر هنر پیشاتاریخی ظهور هنر کلان‌سنگی در گوبک‌لی تپه هنر حوزه‌ی فرهنگی جیرفت سبک هنری معبد نگار و بت‌های چشم سبک هنری ایلام و میانرودان هنر حوزه‌ی هیرمند-هامون-سند …

ادامه نوشته »

دوره‌ی جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر(همزمان – تیر۱۴۰۳)

کلاس جامعه‌شناسی تاریخ معاصر (همزمان)- تیر ۱۴۰۳ - شروین وکیلی

دوره‌ی جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر(همزمان – تیر ۱۴۰۳) موسسه‌ی فرهنگی- هنری خورشيد راگا برگزار می‌كند: کلاس جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر دكتر شروین وکیلی   “فراماسون‌ها و ایرانیان” نشست‌ها: تاریخ کیش معماران آزاد پیوند ایرانیان و کیش فراماسون در عصر ناصری انقلاب‌های مدرن و سازمان‌ نوین فراماسون‌ها شرق‌گرایی قرن نوزدهمی در …

ادامه نوشته »

دوره‌ی فلسفه و عرفان(در زمان – تیر۱۴۰۳)

کلاس فلسفه و عرفان - خرداد ۱۴۰۳ - شروین وکیلی

دوره‌ی فلسفه و عرفان(در زمان – تیر ۱۴۰۳) دوره‌ی فلسفه و عرفان ۱) حکمت مغانه و عرفان صوفیانه شرح: این دوره محتوای کلاس‌هایی با همین نام را در بر می‌گیرد که از آذرماه ۱۳۹۹ تا اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار شد و ۲۴ کلاس را در بر می‌گرفت که هریک چهار نشست …

ادامه نوشته »

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی(در زمان – تیر۱۴۰۳)

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی(در زمان – تیر ۱۴۰۳) دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی ۱) دوره‌ی سوسیوبیولوژی و تکامل جوامع جانوری سرفصل‌ها: نظریه‌های تکاملی تکامل انسان گونه‌زایی و انتخاب طبیعی تکامل سیستم‌های پیچیده تکامل زبان و مغز تکامل نظام‌های اجتماعی و فرهنگی سوسیوبیولوژی حشرات اجتماعی تکامل جوامع مورچگان شرح: این دوره به …

ادامه نوشته »

دوره‌ی اسطوره‌شناسی(در زمان – تیر۱۴۰۳)

کلاس اسطوره شناسی - خرداد ۱۴۰۳ - شروین وکیلی

دوره‌ی اسطوره‌شناسی(در زمان – تیر ۱۴۰۳) دوره‌های کلاس اسطوره‌شناسی ۱) اسطوره‌شناسی نظری (۲۳ عنوان: ۵۲ ساعت آموزشی) محتوای دوره: زروان نسک: اسطوره‌پژوهی/ نیم ساعت گزارش شنیداری کلاس تاریخ ادیان- چیستا، ۱۸ خرداد ۱۳۹۰/ ۲ ساعت گزارش شنیداری کلاس تاریخ ادیان- چیستا، ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ / ۲ ساعت گزارش شنیداری کلاس …

ادامه نوشته »

دوره‌ی تاریخ هنر(همزمان – تیر۱۴۰۳)

کلاس تاریخ هنر (همزمان) - تیر ۱۴۰۳ - شروین وکیلی

دوره‌ی تاریخ هنر(همزمان – تیر ۱۴۰۳) موسسه‌ی فرهنگی- هنری خورشيد راگا برگزار می‌كند: کلاس تاریخ هنر دكتر شروین وکیلی   “نقش‌مایه‌ها بر آوندهای یونانی” نشست‌ها: تاریخ تحول سوفال یونانی اسطوره در نقش‌های سیاه تاریخ در نقش‌های قرمز جایگاه کوزه‌نگاره‌های یونانی در تاریخ هنر جهان   دوره‌ی تیر ماه ۱۴۰۳ ساختار …

ادامه نوشته »

دوره‌ی زروان(در زمان – تیر۱۴۰۳)

کلاس زروان - خرداد ۱۴۰۳ - شروین وکیلی

دوره‌ی زروان(در زمان – تیر۱۴۰۳) دوره‌‌های  زروان کلاس زُروان، دستگاه نظری‌ایست متکی به سرمشق سیستم‌های پیچیده که ارتباط میان من و نهاد را توضیح می‌دهد. دوره‌های زروان علاوه بر آموزش این دستگاه نظری، راهبردهای برآمده از آن برای توانمندسازی فردی و بازسازی مدیریتی سازمان‌ها را هم شامل می‌شود. دوره‌ی زروان …

ادامه نوشته »

دوره‌ی زروان(در زمان – خرداد۱۴۰۳)

کلاس زروان - خرداد ۱۴۰۳ - شروین وکیلی

دوره‌ی زروان(در زمان – خرداد ۱۴۰۳) دوره‌‌های  زروان کلاس زُروان، دستگاه نظری‌ایست متکی به سرمشق سیستم‌های پیچیده که ارتباط میان من و نهاد را توضیح می‌دهد. دوره‌های زروان علاوه بر آموزش این دستگاه نظری، راهبردهای برآمده از آن برای توانمندسازی فردی و بازسازی مدیریتی سازمان‌ها را هم شامل می‌شود. دوره‌ی …

ادامه نوشته »

دوره‌ی تاریخ هنر(همزمان – خرداد۱۴۰۳)

کلاس تاریخ هنر - خرداد ۱۴۰۳ - شروین وکیلی

دوره‌ی تاریخ هنر(همزمان – خرداد ۱۴۰۳) موسسه‌ی فرهنگی- هنری خورشيد راگا برگزار می‌كند: کلاس تاریخ هنر دكتر شروین وکیلی   “نمادشناسی هنر اشکانی” نشست‌ها: بدن انسان در تندیس‌ها و نگاره‌ها موجودات خیالی،ایزدان و دیوها نقوش جام‌ها و آوندها نمادهای قدرت و تقدس   دوره‌ی خرداد ماه ۱۴۰۳ ساختار دوره: چهار …

ادامه نوشته »