کتاب‌ها

 

 

 

*درباره‌ی انتشار الکترونیکی‌ کتاب‌هایم*

کتاب‌ها: (درحال بارگذاری می باشند – کتاب‌های بارگذاری شده ، به رنگ آبی‌تیره و دارای پیوند هستند)

 

نسک‌نامه(راهنمای خوانش کتاب‌ها)

دیدگاه زُروان:

نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده

روانشناسی خود‌انگاره

نظریه‌ی قدرت

نظریه‌ی منش‌ها

جام‌جم زُروان

درباره‌ی زمان

زبان،زمان،زنان

جامعه‌شناسی تاریخی مکان:نگاهی سیستمی

مِهر‌نَسک

 

خردنامه‌ها:

رساله‌‌‌‌ى تقارن

خردنامه – (جلد نخست: نوشتارهایی درباره‌ی نظریه‌ی زروان و هویت ایرانی)

خردنامه – (جلد دوم: نوشتارهایی درباره‌ی جامعه‌شناسی)

خردنامه – (جلد سوم: نوشتارهایی درباره‌ی تاریخ)

خردنامه – (جلد چهارم: نوشتارهایی درباره‌ی اسطوره‌شناسی)

خردنامه – (جلد پنجم: نوشتارهایی درباره‌ی ادبیات)

خردنامه – (جلد ششم: نوشتارهایی درباره‌ی روانشناسی)

خردنامه – (جلد هفتم: نوشتارهایی درباره‌ی فلسفه)

خردنامه – (جلد هشتم: نوشتارهایی درباره‌ی زیست‌شناسی)

خردنامه – (جلد نهم: نوشتارهایی درباره‌ی آموزش و پرورش)

 

فلسفه:

درباره‌‌ی آفرینش پدیدارها

زندِ گاهان

تکامل عهد عتیق

«پالایش‌ها»ی امپدوکلس

تاریخ خردِ‌ ایونی

افلاطون

تاریخ خرد بودایی

دائو دِه جینگ: زند و برگردان

ارسطو

کرانه‌های ذن

شرح گلشن راز

یاربابا حلاج

 

تاریخ:

کوروش رهایی‌بخش

داریوش دادگر

اسطوره‌ی معجزه یونانی

تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی

تاریخ نهاد در عصر ساسانی

مومیایی‌‌‌‌‌‌های مصری

گاندی

تاریخ همزمانی: عصر مظفری

رام: بهار

رام: تابستان

رام: پاییز

رام: زمستان

 

اسطوره‌شناسی:

اسطوره‌شناسی پهلوانان ایرانی

اسطوره‌ی آفرینش بابلی

اسطوره‌شناسی ایزدان ایرانی

اسطوره‌شناسی آسمان شبانه

اسطوره یوسف و افسانه زلیخا

آژیدهاک،ضحاک،دراکولا

سفر مُغان

اودیپ شهریار

رویای دوموزی

رازِ ماز

 

زیست‌شناسی:

کالبدشناسی آگاهی

مغزِ خفته

خلاقیت

عصب‌شناسی لذت

جامعه‌شناسی لذت‌های دروغین

فرگشت انسان

همجنسگرایی:نگاهی سوسیوبیولوژیک

ژنتیک جمعیت‌های انسانی

سینرژتیک

 

جامعه‌شناسی:

جامعه‌شناسی جوک و خنده

مدلسازی تغییرات فرهنگی به کمک نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده

جامعه‌شناسی سیستمی لومان

بازی نامک

کشتن مرگِ‌ ارزان

بافت‌شناسی قدرت

مکان ایرانی: تفسیری سیستمی

سرخ،سپید،سبز

تیره‌‌های ایرانی (جلد نخست : ‌‌ژنتیک جمعیت‌‌های انسان خردمند)

تیره‌‌های ایرانی (جلد دوم:از آغاز تا پایان عصر هخامنشی)

تیره‌های ایرانی:از ظهور اسلام تا دوران معاصر

تاریخِ منِ پارسی

بحث‌‌های تاریخ من پارسی(جلد نخست)

بحث‌‌های تاریخ من پارسی(جلد دوم)

بحث‌‌های تاریخ من پارسی(جلد سوم)

ایران:تمدن راه‌ها

سیاست ایرانشهری

 

هنر:

تاریخ هنر ایرانی – جلد نخست: هنر پیشاتاریخ

تاریخ هنر ایرانی – جلد دوم: هنر عصر برنز

تاریخ هنر عصر آهن

تاریخ هنر ایرانی – جلد چهارم: هنر عصر هخامنشی

نقاشی دو دشمن

تاریخ خط

رمزشناسی دست و انگشتان

 

ادبیات:

ملک‌الشعرای بهار

لاهوتی و شاعران انقلابی

نیما یوشیج

پروین،فروغ،سیمین

احمد شاملو

خویشتنِ پارسی

خرد،عشق و عبید زاکانی

فنون مناظره

نام‌شناخت

رخ‌نامه-۱

اعترافات

گلچین بیدل

تپ اختر – جلد نخست(گلچین شعر کهن پارسی)

تپ اختر – (دفتر دوم: گلچین شعر نو)

ریشه‌شناسی واژگان پارسی و خویشاوندانش

 

داستان و قطعه ادبی:

ماردوش

دازیمدا

فرهنگ موجودات کیهانی

فرشگرد

آرمانشهر

راهنمای قلندران کیهانی

هشت سرنوشت بهرام

جام جمشید

حکیم فارابی

زریر

سوشیانس

جم

جنگجو

راهِ جنگجو

نفرینِ صندلی

گرشاد

 

سفرنامه‌ها:

سفرنامه‌ی سُغد و خوارزم

سفرنامه‌ی چین و ماچین

سفرنامه‌ی هند شمالی

سفرنامه‌ی ختای و ختن

سفرنامه‌ی مسکو و سنت‌پترزبورگ