سه شنبه , تیر ۷ ۱۴۰۱

کارنامه

تحصیلات

 

کارشناسی زیست شناسی جانوری، دانشکده­‌ی علوم دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.

کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری (گرایش فیزیولوژی اعصاب)، دانشکده­‌ی علوم دانشگاه تهران، ۱۳۷۵-۱۳۷۸.

کارشناسی ارشد جامعه­‌شناسی، دانشکده­‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹-۱۳۸۱.

دکترای جامعه شناسی، دانشکده­‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸1-۱۳۸۵.

 

پایان نامه­‌ها

 

رفتار لانه­‌سازی در حشرات اجتماعی، پایان نامه­‌ی دوره­‌ی کارشناسی رشته­‌ی جانورشناسی، دانشگاه تهران، دانشکده­‌ی علوم، ۱۳۷۵.

کاربرد نظریه­‌ی هم افزایی در تبیین پدیده‌ی افزایش پیچیدگی درسیستم­‌های زنده، (سمینار کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران، دانشکده­‌ی علوم،  ۱۳۷۷.

رویکردی سیستمی به روند پردازش اطلاعاتیِ شکل­‌گیری آگاهی در سیستم عصبی مرکزی و مدلسازی آگاهی، پایان­‌نامه­‌ی کارشناسی ارشد رشته­‌ی زیست­‌شناسی جانوری (گرایش  فیزیولوژی)، دانشکده علوم دانشگاه تهران، ۱۳۷۸.

کاربرد نظریه­‌ی سیستم‌های پیچیده در تحلیل تغییرات فرهنگی، پایان نامه­‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده­‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.

رویکردی سیستمی به تحلیلی مفهوم قدرت و جایگاه آن در ارتباط با نهادهای اجتماعی، پایان نامه­‌ی دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۵.

 

سابقه­‌ی تدریس

 

الف) در سطح دبیرستان:

تدریس زیست‌شناسی در دبیرستان علامه حلی (تیزهوشان)، 1372-1382.

تدریس زیست‌­شناسی در دبیرستان­‌های تهران، 1375-1380.

تدریس زیست‌شناسی، رفتارشناسی و تکامل، باشگاه دانش پژوهشان جوان، 1379-1396.

تدریس زیست‌شناسی در باشگاه دانش پژوهان شاهد، 1380- 1383.

تدریس زیست­‌شناسی، دبیرستان فرزانگان (تیزهوشان) تهران، 1382-1385.

تدریس زیست‌شناسی در مدرسه­‌ی تابستانی، دانشگاه صنعتی شریف، 1382 و 1383.

تدریس زیست شناسی، دبیرستان فرزانگان کرج، 1385-1386.

ب) واحدهای درسی در دانشگاه‌ها:

تدریس حشره­‌شناسی عملی و اداره­‌ی آزمایشگاه حشره­‌شناسی، گروه جانورشناسی دانشکده­‌ی علوم دانشگاه تهران، ۱۳۷۵-۱۳۷۸.

تدریس تکامل، گروه بیوتکنولوژی دانشکده­‌ی علوم دانشگاه تهران، ۱۳۸۰-۱۳۸۹.

تدریس جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر، دانشگاه علمی‌-کاربردی هنر، ۱۳۹۲-۱۳۹۵.

تدریس اسطوره‌شناسی، دانشگاه علمی‌-کاربردی هنر، ۱۳۹۲-۱۳۹۵.

تدریس جامعه‌شناسی سیستمی و نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده در دانشگاه جنگ، ۱۳۹۵-۱۳۹۶.

 

پ) دوره‌های آزاد در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی:

فلسفه­‌ی غرب، کانون فلسفه­‌ی دانشگاه تهران، ۱۳۷۵-۱۳۷۹

نظریه­‌ی منشها: رویکردی سیستمی به پویایی فرهنگ، دانشکده­‌ی داروسازی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران و باشگاه اندیشه، ۱۳۷۸-۱۳۸۰.

بهسازی فرهنگ، مرکز بین المللی گفتگوی تمدن­ها، تابستان ۱۳۷۹.

بهسازی فرهنگ، دانشکده­‌ی فنی دانشگاه تهران (مرکز گفتگوی تمدن‌های دانشگاه تهران)، تابستان ۱۳۷۹.

جامعه­‌شناسی سیستمی، دانشکده­‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.

تاریخ فرهنگ ۱، دانشکده­‌ی علوم دانشگاه تهران، و دانشکده­‌ی علوم دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۰-۱۳۸۱.

تاریخ فلسفه، باشگاه اندیشه و باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، ۱۳۸۱-۱۳۸۴.

تاریخ فرهنگ ۲، دانشکده­‌ی فنی دانشگاه تهران، و باشگاه اندیشه، ۱۳۸۲-۱۳۸۳.

تکامل انسان، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، ۱۳۸۳.

نظریه­‌های جامعه­‌شناسی (کلاس آمادگی کنکور دکترا)، موسسه­‌ی ماهان، ۱۳۸۳.

فلسفه­‌ی ذن و بودا، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، ۱۳۸۳.

جامعه­‌شناسی بدن، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴.

نظریه­‌ی سیستم­‌های پیچیده، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، ۱۳۸۲-۱۳۸۳.

اسطوره­‌شناسی ایرانی، باشگاه اندیشه و باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، ۱۳۸۳-۱۳۸۴.

زبان لاتین (سطح مقدماتی)، کانون خورشید با همکاری دانشکده­‌ی علوم دانشگاه تهران، ۱۳۸۳-۱۳۸۴.

تاریخ یونان در عصر هخامنشیان، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، ۱۳۸۴.

تاریخ معاصر ایران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، ۱۳۸۴.

تاریخ ایران در عصر هخامنشی، موسسه­‌ی خورشید (با همکاری مرکز مشارکت‌های مردمی شهرداری منطقه ۶)، ۱۳۸۵.

روانشناسی خودانگاره، موسسه­‌ی خورشید و مرکز پژوهش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۵.

جامعه‌شناسی تاریخی هویت ایرانی، موسسه­‌ی خورشید (با همکاری مرکز مشارکت‌های مردمی شهرداری منطقه ۶)، و مرکز پژوهش‌های فرهنگی دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۸۶.

ظهور اساطیر ایرانی، دوره­‌ی مشترک موسسه­‌ی خورشید، انجمن فرهنگی افراز، بنیاد نیشابور، ۱۳۸۷.

اسطوره شناسی ایرانی، موسسه­‌ی خورشید، ۱۳۷۸-۱۳۹۷.

تاریخ تکامل منِ ایرانی،‌ موسسه­‌ی خورشید، ۱۳۸۸-۱۳۹۵.

چیستا: اندیشه‌هایی میان‌رشته‌ای در فلسفه و جامعه‌شناسی، موسسه­‌ی خورشید، ۱۳۸۹-۱۳۹۶.

تاریخ اندیشه‌ی ایرانی: فلسفه، اسطوره و فن‌آوری، موسسه‌ی خورشید، ۱۳۹۱-۱۳۹۴.

جامعه‌شناسی کالبدهای انسانی، موسسه‌ی رخداد تازه، پاییز ۱۳۹۲.

اندیشه‌ی ایرانشهری: جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر، موسسه‌ی خورشید، ۱۳۹۳.

جامعه‌شناسی تاریخی تمدن ایرانی، موسسه‌ی خورشید راگا، ۱۳۹۴.

اسطوره‌شناسی مقایسه‌ای، موسسه‌ی خورشید راگا، ۱۳۹۴.

زروان: رویکردی سیستمی به من و نهاد، موسسه‌ی خورشید راگا، ۱۳۹۴-۱۳۹۵.

جامعه‌شناسی مکان، کانون معماران معاصر، ۱۳۹۵.

چیستا: اندیشه‌هایی در فلسفه، روانشناسی و جامعه‌شناسی، موسسه‌ی خورشید راگا، ۱۳۹۶.

جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر، موسسه‌ی خورشید راگا و کانون معماران معاصر، ۱۳۹۶.

 

ت) برخی از کارگاه‌­ها

کارگاه مدیریت دانایی، اجرا شده در دانشکده­‌ی علوم دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، دانشکده­‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده­‌ی علوم دانشگاه شهید بهشتی، گروه فوق برنامه­‌ی دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۸۱-۱۳۸۵.

کارگاه مدیریت اهداف، اجرا شده در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، مرکز پژوهش‌های دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، کانون خورشید، کانون جوانان اکباتان، ۱۳۸۲-۱۳۸۵.

کارگاه کارآفرینی، اجرا شده در دانشکده­‌ی علوم دانشگاه تهران از طرف موسسه­‌ی خورشید، ۱۳۸۱.

کارگاه آموزش رویارویی با مواد و اعتیاد (کارما)، از طرف موسسه­‌ی خورشید و کانون جوانان اکباتان، با همکاری دفتر مبارزه با جرم و اعتیاد سازمان ملل متحد، مرکز بهداشت شهید غفاری، شهرک اکباتان، ۱۳۸۳-۱۳۸۴؛ با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد، در هنرستان موسیقی دختران، ۱۳۸۶.

کارگاه مدیریت عواطف و هیجانات، اجرا شده در باشگاه اندیشه و باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، ۱۳۸۳-۱۳۸۴.

کارگاه خلاقیت، اجرا شده در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، اردوی دانش آموزان زرتشتی کشور، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، ۱۳۸۳-۱۳۸۵.

مجموعه­‌ی یازده کارگاه مدیریتی در حوزه­‌ی مهارت‌های زندگی (طرح کرند)، مرکز پژوهش‌های دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، ۱۳۸۶.

کارگاه مدیریت شبکه‌های دانایی،‌سازمان بهزیستی، بهار و تابستان ۱۳۸۹.

کارگاه فنون مناظره، (برای نخستین و دومین مسابقه‌ی سراسری مناظره‌ی دانشجویان)، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ۱۳۹۰-۱۳۹۴.

کارگاه-کلاس‌های زروان، موسسه‌ی فرهنگی خورشید راگا، از بهار ۱۳۸۰-۱۳۹۴.

کارگاه‌های هویت ایرانی (به همراه دکتر امیرحسین ماحوزی و دکتر حسین مجتهدی)، سازمان بهزیستی، ۱۳۹۲.

دوره‌ی کرند (مجموعه‌ی ده کارگاه)، موسسه‌ی ای-سمینار، پخش مستقیم بر اینترنت، ۱۳۹۲-۱۳۹۳.

کارگاه زروان: راهبردهای منِ پارسی، موسسه‌ی فرهنگی خورشید راگا و کانون معماران معاصر، ۱۳۹۶.

 

کارهای پراکنده

 

طراحی خانه­‌های علم (گروه زیست­‌شناسی) برای شهرداری تهران، ۱۳۷۴.

مشاور علمی شبکه­‌ی جوان رادیو، ۱۳۷۵-۱۳۸۱.

نوشتن نمایشنامه­‌های رادیویی برای شبکه­‌ی جوان رادیو، ۱۳۷۸.

عضویت در گروه پژوهشی بسترسازی فرهنگی برای بهینه­‌سازی مصرف برق، مرکز تحقیقات نیرو، ۱۳۸۰.

انجام پژوهش «سازمان­‌های غیردولتی جوانان: توانمندی­‌ها، کمبودها، راهکارها»، به سفارش سازمان ملی جوانان، ۱۳۸۰.

مشاور پایان نامه­‌های کارشناسی ارشد در رشته­‌ی پژوهش هنر، تاریخ و جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰-۱۳۹۳.

همکاری در برنامه­‌ریزی و نگارش اساسنامه­‌ی پژوهش‌سراهای علوم، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۸۱.

مشاوره برای ساخت بازی «گرشاسپ» بر مبنای رمان سوشیانس، شرکت فن‌افزار، ۱۳۸۴-۱۳۸۶.

نوشتن رمان جام جم برای ساخت سریال غیاث الدین جمشید کاشانی (محصول مشترک ایران و ازبکستان) و همکاری در تدوین فیلمنامه­‌ی آن، ۱۳۸۵.

نوشتن رمان فارابی برای ساخت سریال حکیم محمد فارابی و همکاری در تدوین فیلمنامه­‌ی آن، ۱۳۸۶-۱۳۸۷.

 

سابقه­‌ی شغلی (به جز تدریس)

 

طراحی خانه­‌های علم (گروه زیست­‌شناسی) برای شهرداری تهران، 1374.

مشاور علمی شبکه‌­ی جوان رادیو، 1375-1381.

نوشتن نمایشنامه­‌های رادیویی برای شبکه­‌ی جوان رادیو، 1378.

عضویت در گروه پژوهشی بسترسازی فرهنگی برای بهینه­‌سازی مصرف برق، مرکز تحقیقات نیرو، 1380.

انجام پژوهش “سازمان‌­های غیردولتی جوانان: توانمندی­‌ها، کمبودها، راهکارها”، به سفارش سازمان ملی جوانان، 1380.

مشاور پایان نامه‌­های کارشناسی ارشد در رشته­‌ی پژوهش هنر، تاریخ، و جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران،1380 -1393.

همکاری در برنامه­‌ریزی و نگارش اساسنامه‌­ی پژوهش‌سراهای علوم، وزارت آموزش و پرورش، 1381.

نوشتن رمان جام جم برای ساخت سریال غیاث الدین جمشید کاشانی (محصول مشترک ایران و ازبکستان) و همکاری در تدوین فیلنامه‌­ی آن، 1385.

نوشتن رمان فارابی برای ساخت سریال حکیم محمد فارابی و همکاری در تدوین فیلمنامه‌­ی آن، 1386-1387.

 

عضویت­‌ها

 

عضو انجمن دانش، ۱۳۷۱-۱۳۷۴.

عضو کانون فلسفه دانشگاه تهران، ۱۳۷۱-۱۳۷۵.

عضو انجمن حشره­‌شناسی ایران، ۱۳۷۲-۱۳۸۰.

عضو مرکز پژوهش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۲-۱۳۷۶.

عضو گروه عصب‌شناسی سمپاد (وابسته به سازمان استعدادهای درخشان)، ۱۳۷۳-۱۳۷۷.

عضو کانون خورشید، ۱۳۷۸-۱۳۸۵.

عضو کانون جوانان اکباتان، ۱۳۷۹-۱۳۸۴.

عضو انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، ۱۳۸۱-۱۳۸۴.

عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران، ۱۳۸۶-۱۳۹۶.

عضو هیأت علمی کنگره‌ی بین‌المللی هزاره سرایش شاهنامه فردوسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۰.

عضو هیأت علمی کنگره‌ی بین‌المللی بزرگداشت حافظ شیرازی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۴.

عضو هیأت علمی کنگره‌ی ملی «سه نسل در خدمت فرهنگ ایران: بزرگداشت ملک‌الشعرای بهار»، دانشگاه کاشان، ۱۳۹۵.

عضو هیأت علمی چهارمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۶.

مدیریت سازمان‌ها

 

تاسیس و مدیریت انجمن دانش، ۱۳۷۱-۱۳۷۶.

تاسیس و مدیریت گروه پژوهشی زیست­‌شناسی در دبیرستان علامه حلی، ۱۳۷۲-۱۳۸۲.

تاسیس و مدیریت کانون فلسفه­‌ی دانشگاه تهران (وابسته به جهاد دانشگاهی)، ۱۳۷۵-۱۳۷۹.

تاسیس و مدیریت موسسه­‌ی فرهنگی خیزش اندیشه، ۱۳۷۶-۱۳۷۷.

تاسیس و مدیریت کانون خورشید (NGO)، ۱۳۷۸-۱۳۸۵.

همکاری در تاسیس و راهبری انجمن فلسفه­‌ی علم دانشکده­‌ی علوم دانشگاه تهران، ۱۳۷۹.

مشارکت در تاسیس و مدیریت کانون جوانان اکباتان (NGO)، ۱۳۷۹-۱۳۸۴.

مدیریت محتوایی و مشارکت در مدیریت اجرایی نخستین همایش ملی جوانان و گفتگوی تمدن‌ها، بهار ۱۳۷۹.

تاسیس و مدیریت گروه همپا (هسته­‌ی مطالعات و پژوهش‌های آموزشی) با همکاری انجمن توسعه­‌ی ایران نوین و دانشگاه صنعتی شریف، بهار و تابستان ۱۳۸۲.

تاسیس و مدیریت موسسه‌­ی فرهنگی-هنری خورشید راگا، ۱۳۸۳-۱۳۹۶.

همکاری در تاسیس و مدیریت گروه جامعه‌شناسی تاریخی، انجمن جامعه‌شناسی ایران، ۱۳۸۶-۱۳۹۶.

همکاری در تاسیس و مدیریت گروه بازی زروان، ۱۳۸۷-۱۳۹۶.

همکاری در تاسیس و مدیریت حلقه‌ی اندیشه‌ی انجمن زروان، ۱۳۹۱-۱۳۹۶.

همکاری در تاسیس و مدیریت انجمن ادبی سیمرغ، ۱۳۹۲-۱۳۹۶.

مدیریت گروه جامعه‌شناسی تاریخی، انجمن جامعه‌شناسی ایران، ۱۳۹۵-۱۳۹۶.

 

کتاب‌های منتشر شده

 

رمان‌ها و داستان‌ها:

جنگجو، کانون خورشید و اندیشه سرا، ۱۳۸۲ (چاپ دوم: موسسه‌ی خورشید و شورآفرین، ۱۳۹۰، چاپ سوم: موسسه‌ی یاریگران خورشید و نشر شورآفرین، ۱۳۹۲.)

سوشیانس، کانون خورشید و تمدن نوین، ۱۳۸۳ (چاپ دوم: موسسه‌ی خورشید و نشر شورآفرین، ۱۳۹۰).

راه جنگجو، شورآفرین، ۱۳۸۹.

نفرین صندلی (مبل جادویی)، فرهی، ۱۳۹۱.

دازیمدا، بی‌نا، ۱۳۹۳.

جم، شورآفرین، ۱۳۹۶.

فرشگرد، شورآفرین، ۱۳۹۶.

فارابی، شورآفرین، ۱۳۹۶.

جام جمشید، شورآفرین، ۱۳۹۶.

 

عصب-روان‌شناسی:

خلاقیت، کانون خورشید و اندیشه‌سرا، ۱۳۸۵.

مغز خفته: روانشناسی و فیزیولوژی خواب و رویا، انتشارات اندیشه سرا و موسسه­‌ی خورشید، ۱۳۸۵.

کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ۱۳۹۲.

درباره‌ی زمان: زروان کرانمند، شورآفرین، ۱۳۹۱.

 

جامعه‌شناسی سیستمی:

مدلسازی تغییرات فرهنگی به کمک نظریه­‌ی سیستم‌های پیچیده، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ۱۳۸۴.

جامعه شناسی جوک و خنده، انتشارات اندیشه سرا و موسسه­‌ی خورشید، ۱۳۸۵.

روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، ۱۳۸۹.

نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده، شورآفرین، ۱۳۸۹.

نظریه‌ی منش‌ها، شورآفرین، ۱۳۸۹.

نظریه‌ی قدرت، شورآفرین، ۱۳۸۹.

زبان، زمان، زنان، شورآفرین، ۱۳۹۱.

جام جم زروان، شورآفرین، ۱۳۹۳.

 

اسطوره‌شناسی:

اسطوره‌شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، ۱۳۸۹.

اسطوره‌شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، ۱۳۹۱.

اسطوره‌ی آفرینش بابلی، نشر علم، ۱۳۹۲.

اسطوره‌شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، ۱۳۹۵.

اسطوره‌ی یوسف و افسانه‌ی زلیخا، ۱۳۹۶.

 

تاریخ تمدن:

تاریخ کوروش هخامنشی، شورآفرین، ۱۳۸۹.

اسطوره‌ی معجزه‌ی یونانی، شورآفرین، ۱۳۸۹.

داریوش دادگر، شورآفرین، ۱۳۹۰.

کوروش رهایی‌بخش، شورآفرین، ۱۳۹۳.

تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، ۱۳۹۳.

فرگشت انسان، بی‌نا، ۱۳۹۴.

تاریخ نهاد در عصر ساسانی، شورآفرین، ۱۳۹۶.

گاندی، شورآفرین، ۱۳۹۶.

 

تاریخ خرد:

زند گاهان، شورآفرین، ۱۳۹۲ (چاپ دوم: شورآفرین، ۱۳۹۴).

تاریخ خرد ایونی، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۵.

افلاطون: واسازی یک افسانه‌ی فلسفی، نشر ثالث، ۱۳۹۶.

 

دادِ سخن: جامعه‌شناسی تاریخی شعر معاصر پارسی:

ملک‌الشعرای بهار، شورآفرین،‌۱۳۹۶.

ابوالقاسم لاهوتی و شاعران چپ‌گرا، شورآفرین،‌۱۳۹۶.

نیما یوشیج، شورآفرین،‌۱۳۹۶.

پروین، سیمین و فروغ،‌ شورآفرین،‌۱۳۹۶.

 

سفرنامه‌ها:

سفرنامه‌ی سغد و خوارزم، شورآفرین، ۱۳۹۶.

سفرنامه‌ی چین و ماچین،‌ شورآفرین، ۱۳۹۶.

 

حضور در فیلم‌های مستند

 

مستند «پوریم»، شبکه‌ی چهار صدا و سیما، ۱۳۹۵.

مستند «تبارشناسی دموکراسی»، شبکه‌ی چهار صدا و سیما، ۱۳۹۶.

 

همکاری در تاسیس و مدیریت نشریه‌ها:

 

همکاری در برنامه­‌ریزی و ویرایش مجله­‌ی گنجینه، انتشارات فاطمی، ۱۳۷۶.

مشارکت در تاسیس و مدیریت بخش فرهنگی مجله­‌ی فراما، مرکز پژوهش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۷.

مشارکت و  همکاری با تارنمای پژوهشی ایرانشهر، ۱۳۸۷.

مشارکت و همکاری با فصل‌نامه‌ی پژوهشی فروزش، ۱۳۸۷.

تاسیس و مدیریت نشریه‌ی الکترونیکی سیمرغ، ۱۳۹۲-۱۳۹۶.

 

همکاری در ترجمه‌­ی کتاب:

 

لتیری، دن. جی. نظریه­‌های سوء مصرف مواد مخدر، ویراستار ترجمه محمد رضایی، انتشارات جامعه و فرهنگ، ۱۳۸۴.

هال، استوارت و …، مطالعات فرهنگی: دیدگاه‌ها و مناقشات، ویراستار ترجمه محمد رضایی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ۱۳۸۶.

 

برخی از گفتگوها و مقاله­‌های منتشر شده

 

در کتاب‌ها:

کاروان آینه: شرحی بر مفهوم «من» در شعر بیدل دهلوی، مجموعه مقالات نخستین همایش بین‌المللی عرس بیدل دهلوی، ۱۳۸۹.

در ستایش شاهنامه، در: فردوسی‌پژوهی: دفتر دوم، به کوشش یاسر موحدفرد، انتشارات خانه‌ی کتاب، ۱۳۹۰، ص: ۳۵۵-۳۸۵.

درباره‌ی نگاه ایرانی به هویت، در: روش تحقیق موردپژوهشی برای مستندسازی تجربه‌های سازمانی، نوشته‌ی دکتر غلامرضا خاکی، ۱۳۹۲.

تبارنامه‌ی خاندان وکیلی طباطبایی تبریزی، در: تاریخ عراق، نوشته‌ی رضا وکیلی طباطبایی تبریزی (میرزا محسن خان مستعان‌الدوله)، به کوشش محمد مددی، انتشارات آیندگان، اراک، ۱۳۹۵.

«من» در شعر حافظ، در: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حافظ شیرازی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۴.

زمان، تاریخ‌مندی و هویت در اشعار بیدل دهلوی، مجموعه مقالات چهارمین همایش بین‌المللی عرس بیدل دهلوی، مرکز همایش‌های وزارت کشور، پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵.

داستان «مرگ سهروردی»، در: مجموعه داستان «عطر عربی»، انتشارات شهرستان ادب، ۱۳۹۶.

درباره‌ی تفکر انتقادی، در: روش تحقیق، نوشته‌ی دکتر غلامرضا خاکی، انتشارات مرکز تحقیقات علمی‌ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۹۶.

 

در نشریات:

هفت مقدس: در باب عصب‌شناسی دین، فراما (فصلنامه­‌ی مرکز پژوهش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران)، شماره­‌ی اول، بهار و تابستان ۱۳۷۷.

داستان یک دسته چوب: تحلیلی هم­‌افزایانه از پدیده­‌ی فاشیسم، فراما (فصلنامه­‌ی مرکز پژوهش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران)، شماره­‌ی دوم، زمستان ۱۳۷۷.

در تعقیب فرهنگ، فراما (فصلنامه­‌ی مرکز پژوهش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران)، شماره­‌ی دوم، زمستان ۱۳۷۷.

شناخت شناسی در آثار کارلوس کاستاندا، پنجره (فصلنامه­‌ی ادبی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران)، شماره­‌ی اول، پاییز ۱۳۷۷.

اندر روابط جوان، چشم و دگرگونی، فرهنگ و گفتگو (فصلنامه­‌ی ادب و هنر مرکز بین المللی گفتگوی تمدن­‌ها)، شماره­‌ی اول، تابستان ۱۳۷۹.

همپرسی آموزش و پرورش، قلم سبز (دوماهنامه­‌ی پژوهشی دانشجویان دانشکده­‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، شماره­‌ی ۹، خرداد و تیر ۱۳۷۹.

بافت­‌شناسی  قدرت ، پندار (فصلنامه  پژوهشی  کانون  خورشید) ویژه­‌ی جامعه‌شناسی ، شماره اول ، پائیز ۱۳۷۹.

درباره­‌ی آزادی، جامعه (فصلنامه­‌ی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، شماره­‌ی اول، اسفند ۱۳۸۰.

بیستِ تمام، لوح، شماره­‌ی ۱۲، دی ۱۳۸۰.

درباره‌ی بهسازی فرهنگ، برگ فرهنگ، سال سوم، شماره‌ی دهم، پاییز ۱۳۸۰، ص: ۱۵-۲۱.

طبیعت به مثابه منبع، صلح سبز، شماره­‌ی ۳ و ۴، اردیبهشت ۱۳۸۱.

سرخ، سبز، سپید: درباره­‌ی رمانتیسم ایرانی، جامعه (فصلنامه­‌ی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، شماره­‌ی ۲ و ۳، بهار ۱۳۸۱.

تعامل گفتگوی تمدن‌ها با هویت یابی در فضاهای دانشگاهی، مجموعه مقالات همایش بین المللی گفت و گوی تمدن‌ها و آموزش عالی، دانشکده­‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۳ اردیبهشت.۱۳۸۱.

مکالمه­‌ی جنون و عقلانیت، کتاب ماه علوم اجتماعی، سال ۷، شماره­‌ی ۵، اسفند ۱۳۸۲، ص: ۱۰-۱۶.

پژوهشی درباره­‌ی شوخی، کتاب ماه علوم اجتماعی، سال ۷، شماره­‌ی ۶، فروردین، ۱۳۸۳.

درآمدی بر مطالعات فرهنگی، کتاب ماه علوم اجتماعی، سال ۷، شماره­‌ی ۷، اردیبهشت ۱۳۸۳، ص: ۴۹-۵۶.

دگردیسی صمیمیت، کتاب ماه علوم اجتماعی، سال ۷، شماره ۸-۹، تیر ۱۳۸۳.

پژوهشی درباره‌ی شوخی، کتاب ماه علوم اجتماعی، سال هفتم، شماره‌ی ششم، فروردین ۱۳۸۳، ص: ۶۶-۷۴.

درآمدی بر مطالعات فرهنگی، کتاب ماه علوم اجتماعی، سال هفتم، شماره‌ی هفتم، اردیبهشت ۱۳۸۳.

از مکتب تا مدرسه، کتاب ماه علوم اجتماعی، سال ۷، شماره ۱۲، مهر ۱۳۸۳، ص: ۴۰-۴۳.

جنسیت، عشق و شهوت در جوامع مدرن، ماهنامه‌ی طلوع، شماره‌ی ۲۹، بهمن و اسفند ۱۳۸۳، ص: ۳۳-۳۶.

یادداشتی پیرامون ایرانیان و بربرها، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، سال ۷، پاییز ۱۳۸۴.

هویت بی ملیت؛ یادگار مدرسه، گاهنامه شوک، سال دوم، شماره‌ی ششم، اردیبهشت ۱۳۸۴، ص: ۱۴-۱۸.

هویت بی­ملیت، گاهنامه­‌ی شوک، دانشگاه اصفهان، سال دوم شماره ۶، اردیبهشت ۱۳۸۴.

پیش از خمیازه‌ی صبحگاهی، ماهنامه‌ی نقش و نگار، آبان ۱۳۸۴.

بازار اکباتان: یک مشاهده‌ی توصیفی، ارشتاد(گاهنامه­‌ی پژوهشی کانون جوانان اکباتان، (سال ۱، شماره ۱، ۱۳۸۴.)

مرگ درد ندارد: در نقد دیدگاه فروید درباره­‌ی مرگ، خردنامه (ویژه­نامه­‌ی روانکاوی)، شماره­‌ی ۴، تیر ۱۳۸۵.

نه انحطاط، نه تجدد: نقدی بر نظریه­‌ی انحطاط، خردنامه (ویژه­نامه­‌ی سنت)، شماره­‌ی ۵، امرداد ۱۳۸۵.

سنت و مدرنیته در سه رنگ، خردنامه (ویژه­نامه­‌ی سنت)، شماره­‌ی ۵، امرداد ۱۳۸۵.

دشمن مردم: درباره­‌ی مرگ صدام، خردنامه (ویژه­نامه­‌ی اندیشه­‌ی ۸۵)، شماره­‌ی ۶، امرداد ۱۳۸۵، ص: ۵۲-۵۴.

خط قرمز، خردنامه (ویژه­نامه­‌ی ژورنالیزم)، شماره­‌ی ۲۰، آبان ۱۳۸۶.

بوم، مردم، شادی (درباره­‌ی مبانی هویت ایرانی)، فردوسی، شماره ۶۰-۶۱، بهمن ۱۳۸۶.

فراخوانی برای دگرگون ساختن هستی، فروزش، شماره‌ی یکم، زمستان ۱۳۸۷، ص: ۴-۸.

نرگس و نرسه، پژوهشنامه‌ی فرهنگ و ادب، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره ۸، پاییز ۱۳۸۸.

نوشتن تاریخ اکنون (بخش نخست)، فروزش، شماره‌ی ۳، تابستان ۱۳۸۸، ص: ۴-۱۴.

نوشتن تاریخ اکنون (بخش دوم)، فروزش، شماره‌ی ۴، پاییز ۱۳۸۸، ص: ۴-۱۶.

در ضرورت پارسی شدن، فروزش، شماره‌ی دوم، بهار ۱۳۸۸، ص: ۴-۱۴.

هویت ملی جدید ایرانی و ناسیونالیسم غربی، سیاووشان، شماره‌ ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹.

آموزش پویا، فصلنامه‌ی مدرسه‌ی سالم، شماره‌ی هشتم، تابستان ۱۳۸۹.

وکیلی، شروین، انقلاب در وصیت‌نامه نویسی، مدیریت ارتباطات، شماره‌ی هفتم، آذرماه ۱۳۸۹، ص: ۳۶-۳۸.

مفهوم دروغ در ایران باستان، فصلنامه‌ی ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، شماره‌ی بیستم، پاییز ۱۳۸۹، ۱۷۳-۱۹۸.

نوشتن تاریخِ اکنون، سیاووشان، شماره‌ی سیزدهم، بهار ۱۳۹۰، ص: ۲۲۷-۲۶۵.

سیمای پارسی، فصل‌نامه‌ی فروزش، شماره‌ی پنجم، زمستان ۱۳۹۱، ص: ۳۲-۳۷.

داستانِ راه، رهگستران، ویژه‌نامه‌ی آذرماه ۱۳۹۱، ص: ۶۹-۷۸.

هخامنشیان و یونان-۱، داستان زایش یونان، اندیشمند، شماره‌ی ۳۹، دیماه ۱۳۹۱، ص: ۱۱-۱۳.

هخامنشیان و یونان-۲، داستان زایش یونان، اندیشمند، شماره‌ی ۴۰، بهمن ۱۳۹۱، ص: ۹-۱۲.

کوروش بزرگ: پاسخ به نقدی موشکافانه، مارلیک، سال نخست، شماره‌ی دوم، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ص: ۹۶-۱۰۱.

تبارشناسی وای، پژوهشنامه‌ی ادب حماسی، شماره‌ی چهاردهم، سال هشتم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، صص: ۶۵-۸۸.

ساختار امر قدسی در یسنه‌ها، پژوهشنامه‌ی ادب حماسی، شماره‌ی پانزدهم، سال هشتم، بهار ۱۳۹۲.

شرحی بر بزرگترین جنگ تاریخ باستان، فصلنامه‌ی فروزش، شماره‌ی ششم، تابستان و پاییز۱۳۹۲، ص: ۲۰-۳۷.

درباره‌ی ایرانی شدن، دوهفته‌نامه‌ی نون، شماره‌ی نخست، آذر و دی ۱۳۹۲، ص: ۲۸-۳۱.

سیاست کشاورزی هخامنشیان، میراث پارس، شماره‌ی ۱۲، اردیبهشت ۱۳۹۲، ص: ۱۲-۱۳.

دکان خالی خودباختگی، دوهفته‌نامه‌ی نون، فروردین ۱۳۹۳، ص: ۴۷-۵۲.

چرا کتاب نمی‌خوانیم؟ (میزگرد)، صنعت نشر، سال اول، شماره‌ی اول، پاییز ۱۳۹۳، ص: ۴۸-۵۵.

واردات صنعت مرگ، کتاب هفته خبر، شماره‌ی اول (دوره‌ی جدید)، ۲۹/۶/۱۳۹۳، صفحه: ۴۱-۴۵.

تهدید سیاست خشونت در ایران‌ زمینِ امروز: از داعش تا غزه، مجله‌ی درفش، سال نخست، شماره‌ی اول، زمستان ۱۳۹۳.

من، اخلاق و هویت ایرانی، فصلنامه‌ی آرامش، شماره‌ی سیزدهم، بهار ۱۳۹۴، ص: ۷۸۴-۷۹۱.

دروغ در ایران باستان، میراث پارس، شماره‌ی ۱۷، تیرماه ۱۳۹۴، ص: ۱۱-۱۴.

تاریخ آکادمی: نگاهی انتقادی، فصلنامه‌ی نحو، شماره‌ی اول، پاییز ۱۳۹۴، ص: ۹۹-۱۱۳.

شرحی بر فیلم ناهید، سخن سیاووشان، شماره‌ی اول، زمستان ۱۳۹۴.

مهر و مهرگان، هفته‌نامه مستقل، شماره‌ی ۲۵، دوشنبه ۱۱/۸/۱۳۹۴.

مهر باختری، سیمرغ علوم انسانی (فصلنامه‌ی پژوهشی موسسه‌ی فرهنگی خورشید)، شماره‌ی سوم، مهرماه ۱۳۹۴، ص: ۶۱-۹۸.

آسیب‌شناسی وضعیت دانشگاه‌ها در ایران، هفته‌نامه مستقل، شماره‌ی ۲۶، شنبه ۱۶/۸/۱۳۹۴.

نقد فیلم ناهید، مجله‌ی سخن سیاووشان، شماره‌ی نخست، زمستان ۱۳۹۴.

مباحثه‌ی شروین وکیلی و مصطفی ملکیان درباره‌ی مفهوم فلسفی ملیت، روزنامه اعتماد، یکشنبه ۲۹/۶/۱۳۹۲،

شرحی بر فیلم ناهید، فصلنامه‌ی سیاووشان، شماره‌ی نخست، زمستان ۱۳۹۴.

قدرت و خلعت، فصلنامه‌ی فکر و فن، شماره‌ی دوم، زمستان ۱۳۹۴.

راز اعظم: نگاهی به پیچیدگی‌های پدیده‌ی دگرآزاری، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۵۵، سه شنبه ۲۱/۲/۱۳۹۵.

درآمدی بر جدال رستم با سوپرمن، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره ۵۴، شنبه ۱۴/۲/۱۳۹۵

داعش و اسطوره‌ی شر، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۵۷، شنبه ۴/۳/۱۳۹۵.

عملیات انتحاری، ارزیابی یک راهبرد، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی هفتم، شنبه ۱۸/۳/۱‍۳۹۵.

هفت گناه کبیره، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۸، شنبه ۲۵/۳/۱۳۹۵.

گاندی و گجرات، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۹، شنبه ۱/۴/۱۳۹۵.

مزد و داد: چند نکته درباره‌ی برگه‌های دستمزد، هفته‌نامه‌ی چلچراغ، شنبه ۱۲/۴/۱۳۹۵.

آنچه باید از جدل مورخان آموخت، مهرنامه، شماره‌ی ۴۸، امرداد ۱۳۹۵.

مد، ‌آراستگی و خودانگاره، هفته‌نامه‌ی چلچراغ، شنبه ۹/۵/۱۳۹۵.

لمپن‌ها: تبارشناسی یک مفهوم، هفته‌نامه‌ی چلچراغ، شنبه ۳۰/۵/۱۳۹۵.

نشانگان غیاب من آرمانی، هفته‌نامه‌ی چلچراغ، شماره‌ی ۶۷۷، شنبه ۲۲/۶/۱۳۹۵.

اندرآیین بشقابهای پرنده، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۱۸، شنبه ۲/۶/۱۳۹۵.

نژادناپرستی ایرانیان، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۲۰، شنبه ۱۶/۶/۱۳۹۵.

اعتراف چهاردهم: درباره‌ی پخش کتابهای الکترونیکی، ماهنامه‌ی صنعت نشر، سال یازدهم، شماره‌ی ۶۶، پاییز ۱۳۹۵.

زبان ‌پارسی در عصر شبکه‌های مجازی، مجله‌ی مدیریت ارتباطات، شماره‌ی ۷۸، آبان ۱۳۹۵.

اندر حکایت پهلوان و سامورایی، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۷۷، شنبه سوم آبان ۱۳۹۵.

چهار خرافه درباره‌ی کوروش هخامنشی، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره ۲۶، شنبه ۱۱/۸/۱۳۹۵.

هویت ملی و روایت کوروش، مهرنامه، شماره‌ی ۵۰، دی‌ماه ۱۳۹۵.

کافه و فرهنگ، هفته‌نامه‌ی چلچراغ، سال پانزدهم، شماره‌ی ۷۰۱، شنبه ۱۹/۱/۱۳۹۶.

نقد فیلم لانتوری، فصلنامه‌ی سخن سیاووشان، شماره‌ی سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۶.

اسطوره و خیال، مجله‌ی سینما و ادبیات، سال ۱۴، شماره ۶۱، تیر و امرداد ۱۳۹۶.

گفتگویی درباره‌ی ستم نژادپرستانه به افغان‌ها، مجله‌ی جامعه‌ی پویا، شماره‌ی ۳۸، شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶.

درباره‌ی فرادستی مردان، مجله‌ی زنان امروز، سال چهارم، شماره ۲۶، شهریور ۱۳۹۶

درباره‌ی «مرا ببوس»، هفته‌نامه‌ی صدا، شماره‌ی ۱۳۳، شنبه ۲۲/۷/۱۳۹۶.

جامعه‌شناسی انرژی، ماهنامه‌ی انرژی امروز، سال دهم، شماره‌ی ۶۷، آذرماه ۱۳۹۶، ص: ۱۰۴-۱۰۷.

سه نکته درباره‌ی زمین‌لرزه‌ی باختر، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۷۱، ۱۱ آذر ۱۳۹۶.

کاغذ، صوفی‌ترین چوب، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۷۵، شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶.

میزگرد ابتذال در موسیقی (همراه با دکتر سید حسین مجتهدی، دکتر غلامرضا آذری، فردین خلعتبری، عبدالجبار کاکائی)، ماهنامه‌ی تجربه، شماره‌ی ۱۳۱، دی‌ماه ۱۳۹۶.

 

گزارش مکتوب سخنرانی‌ها:

مانی، حرمت لذت و شکل‌گیری سوژه‌ی زهدگرای ایرانی، خبرنامه انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره‌ی ۳۷، مهر و آبان ۱۳۸۷.

وکیلی، شروین، نیزه‌ی پارسی و کمان پارتی: درباره‌ی اخلاق سلحشوری در ایران باستان، خبرنامه انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره‌ی ۳۷، مهر و آبان ۱۳۸۷.

چای قند پهلو: اندر روابط چای، قند و استعمار، خبرنامه‌ی انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره‌ی ۳۶، تابستان ۱۳۸۷، ص: ۲۲.

واژگونگی مرزهای ایران زمین، مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی راه ابریشم، دی ۱۳۸۸.

چرا کوروش یک تاریخ‌ساز است؟ (گزارش سخنرانی در موزه‌ی ملی ایران)، امرداد، شنبه ۱۵ آبانماه ۱۳۸۹، ص ۲.

دین فردوسی، همایش بین‌المللی هزاره‌ی سرایش شاهنامه‌ی فردوسی، تهران، ۱۳۹۰.

آریامنش، شاهین، بحرین، جزایر خلیج فارس و حقوق ایران (گزارش همایش با شرکت دکتر هوشنگ طالع، دکتر مجید تفرشی و دکتر شروین وکیلی)، فردوسی، شماره‌ی ۹۹، آذر ۱۳۹۱، ص: ۱۶-۱۷.

وطن‌پرستی در مقابل ناسیونالیسم، دو سرمشق رقیب برای پیکربندی هویت اجتماعی، سومین کنگره بین‌المللی تفکر اجتماعی و جوامع خاورمیانه و آفریقا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذر ۱۳۹۲.

«من»، اخلاق و هویت ایرانی نو، سخنرانی در TEDx TUMS (برنامه‌ی تِد اِکس در دانشگاه علوم پزشکی تهران)، اسفند ۱۳۹۳.

نظریه‌ی زروان: رویکردی سیستمی به من و نهاد، در همایش بین‌المللی USERN، برج آزادی، دانشگاه تهران، ۱۰ نوامبر ۲۰۱۶.

نگاه سیستمی لومان به مفهوم عشق، همایش جامعه‌شناسی عشق، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پاییز ۱۳۹۲.

«جامعه‌شناسی شبستان»، چهارمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، چهارشنبه ۶/۱۰/۱۳۹۶.

فایل PDF کارنامه دکتر شروین وکیلی را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

۱۱ دیدگاه

 1. ایران سرزمین در بند کردن بزرگ مهر ها ؛ آوارگی پورسیناها و جوانمرگی سهروردی هاست . این جا آیزاک آسیموف نمی پرورد ، بپرورد زود مچاله اش می کند اگر نراند و به گریز واندارد .
  این روزها برای شروین بیشتر نگرانم زیرا هر چه پرآوازه تر شود بیشتر در گستره دید اهریمنان جای می گیرد ؛ آنان که فخرشان کشتن اندیشمندان است .

 2. khilli mofid va mokhtasar amid inke ma iranian shorro konim katab khandan

 3. خسته نباشین آقای وکیلی،

  نوشته‌های شمارو مرتب میخونم اما با دیدن این صفحه برایم سالی‌ پیش اومد: چه جور می‌شه ۸ کتاب در عرض یک سال نوشت و منتشر کرد؟

  کار شبانه روزی هم کم میاد برای امثال من که ۴ تا مقاله می‌خوام در سال بدم!

 4. شما یکی از افتخارات ایران هستید.از اینکه هم محلی شما هستم احساس مباهات میکنم.برای شما آرزوی موفقیت روزافزون و سلامتی میکنم.

 5. رکسانه گرامی، البته کتاب‌های آقای وکیلی در یک‌سال نوشته نشدند بلکه امکان چاپ آنها در یک سال پیش آمد. مثلا کتاب اسطوره‌ی معجزه‌ی یونانی با آن که نشر کاروان آن را برای چاپ در نظر گرفته بود، فرآیند چاپش آن‌قدر طول کشید تا آن انتشارات تعطیل شد، هم‌چنین یکی دو کتاب دیگر قبلا قرار بود در انتشارات‌های دیگری چاپ شود. اما انتشارات جوان و باانگیزه شورآفرین و همراهی چند تنی از دوستان دکتر وکیلی این امکان را پیش آورد که این کتاب‌ها در طول دو سال گذشته منتشر شوند.
  البته اگر دکتر را از نزدیک بشناسی و دست‌کم در یکی از کلاس‌هایش حاضر شوی می‌بینی که انجام چنین کاری ــ نوشتن چندین کتاب پرمایه ــ چندان برایش نشدنی نیست، چرا که کارهای دیگری را هم که انجام می‌دهد (مطالعه، آموزش،…) در همان پایه از سختی قرار دارند.
  روش این کار را باید از خودش فرا بگیری! آنچه آشکار است این است که انسان اگر چیزی را بخواهد می‌تواند.

 6. ترجمه­ی ،پایان‌نامه­ها،ایان‌نامه­ی !!!!!!!!! ………. ویراستار ( رایگان )نمی خواهید ؟!!! از امین برای آشنا کردن شما سپاس دارم .

 7. آقای گلشن گرامی، امکانی برای در ارتباط بودن را در اختیار دوستان ما بگذارید. سپاس.

 8. یکی از افتخار های من در سال ۱۳۹۳ آشنایی با برنامه های شما بود جناب وکیلی

 9. درود
  با وجود اینکه بهار های کمی را دیده ام، اما به تعداد روزهای بهاری همه ی این سال ها بر شما درود میفرستم.
  از دیدگاه عقل و قلب ، به یک واژه ی مشترک برای توصیف شخص شما رسیدم… صادق هدایت امروز من. آری این توصیفی من از شماست.
  سبز باشید و سبز

 10. درود بر دکتر شروین وکیلی .

 11. ارزش راه های نوین ارتباطی از جمله شبکه های اجتماعی زمانی برای من مشخص شد که امکان پیگیری نوشته ها کارگروه ها و دیگر فعالیت های شما برایم فراهم شد. بی نهایت از در اختیار گذاشتن نوشته های بسیار ارزشمندتان سپاسمند هستم. امیدوارم امکانی فراهم شود که افراد بیشتری با اندیشه های ارزشمند شما آشنا شوند.
  همیشه سبز و پایدار باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.