پنجشنبه , آذر 16 1402

کارنامه

تحصيلات

 

کارشناسي زيست شناسي جانوري، دانشکده­‌ي علوم دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.

کارشناسي ارشد زيست شناسي جانوري (گرايش فيزيولوژي اعصاب)، دانشکده­‌ي علوم دانشگاه تهران، ۱۳۷۵-۱۳۷۸.

کارشناسي ارشد جامعه­‌شناسي، دانشکده­‌ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران، ۱۳۷۹-۱۳۸۱.

دکتراي جامعه شناسي، دانشکده­‌ي علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي، ۱۳۸1-۱۳۸۵.

 

پايان نامه­‌ها

 

رفتار لانه­‌سازي در حشرات اجتماعي، پايان نامه­‌ي دوره­‌ي كارشناسي رشته­‌ي جانورشناسي، دانشگاه تهران، دانشكده­‌ي علوم، ۱۳۷۵.

كاربرد نظريه­‌ي هم افزايي در تبيين پديده‌ي افزايش پيچيدگي درسيستم­‌هاي زنده، (سمينار كارشناسي ارشد)، دانشگاه تهران، دانشكده­‌ي علوم،  ۱۳۷۷.

رويكردي سيستمي به روند پردازش اطلاعاتيِ شكل­‌گيري آگاهي در سيستم عصبي مركزي و مدلسازي آگاهي، پايان­‌نامه­‌ي كارشناسي ارشد رشته­‌ي زيست­‌شناسي جانوري (گرايش  فيزيولوژي)، دانشكده علوم دانشگاه تهران، ۱۳۷۸.

کاربرد نظريه­‌ي سيستم‌هاي پيچيده در تحليل تغييرات فرهنگي، پايان نامه­‌ي کارشناسي ارشد، دانشکده­‌ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.

رويکردي سيستمي به تحليلي مفهوم قدرت و جايگاه آن در ارتباط با نهادهاي اجتماعي، پايان نامه­‌ي دکترا، دانشگاه علامه طباطبايي، ۱۳۸۵.

 

سابقه­‌ي تدريس

 

الف) در سطح دبيرستان:

تدريس زيست‌شناسي در دبيرستان علامه حلي (تيزهوشان)، 1372-1382.

تدريس زيست‌­شناسي در دبيرستان­‌هاي تهران، 1375-1380.

تدريس زيست‌شناسي، رفتارشناسي و تکامل، باشگاه دانش پژوهشان جوان، 1379-1396.

تدريس زيست‌شناسي در باشگاه دانش پژوهان شاهد، 1380- 1383.

تدريس زيست­‌شناسي، دبيرستان فرزانگان (تيزهوشان) تهران، 1382-1385.

تدريس زيست‌شناسي در مدرسه­‌ي تابستاني، دانشگاه صنعتي شريف، 1382 و 1383.

تدريس زيست شناسي، دبيرستان فرزانگان کرج، 1385-1386.

ب) واحدهای درسی در دانشگاه‌ها:

تدريس حشره­‌شناسي عملي و اداره­‌ي آزمايشگاه حشره­‌شناسي، گروه جانورشناسي دانشکده­‌ي علوم دانشگاه تهران، ۱۳۷۵-۱۳۷۸.

تدريس تکامل، گروه بيوتکنولوژي دانشکده­‌ي علوم دانشگاه تهران، ۱۳۸۰-۱۳۸۹.

تدریس جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر، دانشگاه علمی‌-کاربردی هنر، ۱۳۹۲-۱۳۹۵.

تدریس اسطوره‌شناسی، دانشگاه علمی‌-کاربردی هنر، ۱۳۹۲-۱۳۹۵.

تدریس جامعه‌شناسی سیستمی و نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده در دانشگاه جنگ، ۱۳۹۵-۱۳۹۶.

 

پ) دوره‌های آزاد در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی:

فلسفه­‌ي غرب، کانون فلسفه­‌ي دانشگاه تهران، ۱۳۷۵-۱۳۷۹

نظريه­‌ي منشها: رويکردي سيستمي به پويايي فرهنگ، دانشکده­‌ي داروسازي و علوم اجتماعي دانشگاه تهران و باشگاه انديشه، ۱۳۷۸-۱۳۸۰.

بهسازي فرهنگ، مرکز بين المللي گفتگوي تمدن­ها، تابستان ۱۳۷۹.

بهسازي فرهنگ، دانشکده­‌ي فني دانشگاه تهران (مرکز گفتگوي تمدن‌هاي دانشگاه تهران)، تابستان ۱۳۷۹.

جامعه­‌شناسي سيستمي، دانشکده­‌ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.

تاريخ فرهنگ ۱، دانشکده­‌ي علوم دانشگاه تهران، و دانشکده­‌ي علوم دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۸۰-۱۳۸۱.

تاريخ فلسفه، باشگاه انديشه و باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، ۱۳۸۱-۱۳۸۴.

تاريخ فرهنگ ۲، دانشکده­‌ي فني دانشگاه تهران، و باشگاه انديشه، ۱۳۸۲-۱۳۸۳.

تکامل انسان، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، ۱۳۸۳.

نظريه­‌هاي جامعه­‌شناسي (کلاس آمادگي کنکور دکترا)، موسسه­‌ي ماهان، ۱۳۸۳.

فلسفه­‌ي ذن و بودا، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، ۱۳۸۳.

جامعه­‌شناسي بدن، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴.

نظريه­‌ي سيستم­‌هاي پيچيده، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، ۱۳۸۲-۱۳۸۳.

اسطوره­‌شناسي ايراني، باشگاه انديشه و باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، ۱۳۸۳-۱۳۸۴.

زبان لاتين (سطح مقدماتي)، کانون خورشيد با همکاري دانشکده­‌ي علوم دانشگاه تهران، ۱۳۸۳-۱۳۸۴.

تاريخ يونان در عصر هخامنشيان، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، ۱۳۸۴.

تاريخ معاصر ايران، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، ۱۳۸۴.

تاريخ ايران در عصر هخامنشي، موسسه­‌ي خورشيد (با همکاري مرکز مشارکت‌هاي مردمي شهرداري منطقه ۶)، ۱۳۸۵.

روانشناسي خودانگاره، موسسه­‌ي خورشيد و مرکز پژوهش‌هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران، ۱۳۸۵.

جامعه‌شناسي تاريخي هويت ايراني، موسسه­‌ي خورشيد (با همکاري مرکز مشارکت‌هاي مردمي شهرداري منطقه ۶)، و مركز پژوهش‌هاي فرهنگي دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۸۶.

ظهور اساطير ايراني، دوره­‌ي مشترك موسسه­‌ي خورشيد، انجمن فرهنگي افراز، بنياد نيشابور، ۱۳۸۷.

اسطوره شناسی ایرانی، موسسه­‌ي خورشيد، ۱۳۷۸-۱۳۹۷.

تاریخ تکامل منِ ایرانی،‌ موسسه­‌ي خورشيد، ۱۳۸۸-۱۳۹۵.

چیستا: اندیشه‌هایی میان‌رشته‌ای در فلسفه و جامعه‌شناسی، موسسه­‌ي خورشيد، ۱۳۸۹-۱۳۹۶.

تاریخ اندیشه‌ی ایرانی: فلسفه، اسطوره و فن‌آوری، موسسه‌ی خورشید، ۱۳۹۱-۱۳۹۴.

جامعه‌شناسی کالبدهای انسانی، موسسه‌ی رخداد تازه، پاییز ۱۳۹۲.

اندیشه‌ی ایرانشهری: جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر، موسسه‌ی خورشید، ۱۳۹۳.

جامعه‌شناسی تاریخی تمدن ایرانی، موسسه‌ی خورشید راگا، ۱۳۹۴.

اسطوره‌شناسی مقایسه‌ای، موسسه‌ی خورشید راگا، ۱۳۹۴.

زروان: رویکردی سیستمی به من و نهاد، موسسه‌ی خورشید راگا، ۱۳۹۴-۱۳۹۵.

جامعه‌شناسی مکان، کانون معماران معاصر، ۱۳۹۵.

چیستا: اندیشه‌هایی در فلسفه، روانشناسی و جامعه‌شناسی، موسسه‌ی خورشید راگا، ۱۳۹۶.

جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر، موسسه‌ی خورشید راگا و کانون معماران معاصر، ۱۳۹۶.

 

ت) برخی از کارگاه‌­ها

کارگاه مديريت دانايي، اجرا شده در دانشکده­‌ي علوم دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه تهران، دانشکده­‌ي فيزيک دانشگاه صنعتي شريف، دانشکده­‌ي علوم دانشگاه شهيد بهشتي، گروه فوق برنامه­‌ي دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۸۱-۱۳۸۵.

کارگاه مديريت اهداف، اجرا شده در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، مرکز پژوهش‌هاي دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه تهران، کانون خورشيد، کانون جوانان اکباتان، ۱۳۸۲-۱۳۸۵.

کارگاه کارآفريني، اجرا شده در دانشکده­‌ي علوم دانشگاه تهران از طرف موسسه­‌ي خورشيد، ۱۳۸۱.

کارگاه آموزش رويارويي با مواد و اعتياد (کارما)، از طرف موسسه­‌ي خورشيد و کانون جوانان اکباتان، با همکاري دفتر مبارزه با جرم و اعتياد سازمان ملل متحد، مرکز بهداشت شهيد غفاري، شهرک اکباتان، ۱۳۸۳-۱۳۸۴؛ با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد، در هنرستان موسیقی دختران، ۱۳۸۶.

کارگاه مديريت عواطف و هيجانات، اجرا شده در باشگاه انديشه و باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، ۱۳۸۳-۱۳۸۴.

کارگاه خلاقيت، اجرا شده در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، اردوي دانش آموزان زرتشتي کشور، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، ۱۳۸۳-۱۳۸۵.

مجموعه­‌ي يازده كارگاه مديريتي در حوزه­‌ي مهارت‌هاي زندگي (طرح كرند)، مركز پژوهش‌هاي دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه تهران، ۱۳۸۶.

کارگاه مدیریت شبکه‌های دانایی،‌سازمان بهزیستی، بهار و تابستان ۱۳۸۹.

کارگاه فنون مناظره، (برای نخستین و دومین مسابقه‌ی سراسری مناظره‌ی دانشجویان)، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ۱۳۹۰-۱۳۹۴.

کارگاه-کلاس‌های زروان، موسسه‌ی فرهنگی خورشید راگا، از بهار ۱۳۸۰-۱۳۹۴.

کارگاه‌های هویت ایرانی (به همراه دکتر امیرحسین ماحوزی و دکتر حسین مجتهدی)، سازمان بهزیستی، ۱۳۹۲.

دوره‌ی کرند (مجموعه‌ی ده کارگاه)، موسسه‌ی ای-سمینار، پخش مستقیم بر اینترنت، ۱۳۹۲-۱۳۹۳.

کارگاه زروان: راهبردهای منِ پارسی، موسسه‌ی فرهنگی خورشید راگا و کانون معماران معاصر، ۱۳۹۶.

 

کارهای پراکنده

 

طراحي خانه­‌هاي علم (گروه زيست­‌شناسي) براي شهرداري تهران، ۱۳۷۴.

مشاور علمي شبکه­‌ي جوان راديو، ۱۳۷۵-۱۳۸۱.

نوشتن نمايشنامه­‌هاي راديويي براي شبکه­‌ي جوان راديو، ۱۳۷۸.

عضويت در گروه پژوهشي بسترسازي فرهنگي براي بهينه­‌سازي مصرف برق، مرکز تحقيقات نيرو، ۱۳۸۰.

انجام پژوهش «سازمان­‌هاي غيردولتي جوانان: توانمندي­‌ها، کمبودها، راهکارها»، به سفارش سازمان ملي جوانان، ۱۳۸۰.

مشاور پايان نامه­‌هاي کارشناسي ارشد در رشته­‌ي پژوهش هنر، تاریخ و جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰-۱۳۹۳.

همکاري در برنامه­‌ريزي و نگارش اساسنامه­‌ي پژوهش‌سراهاي علوم، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۸۱.

مشاوره برای ساخت بازی «گرشاسپ» بر مبنای رمان سوشیانس، شرکت فن‌افزار، ۱۳۸۴-۱۳۸۶.

نوشتن رمان جام جم براي ساخت سريال غياث الدين جمشيد کاشاني (محصول مشترک ايران و ازبکستان) و همکاري در تدوين فيلمنامه­‌ي آن، ۱۳۸۵.

نوشتن رمان فارابي براي ساخت سريال حكيم محمد فارابي و همكاري در تدوين فيلمنامه­‌ي آن، ۱۳۸۶-۱۳۸۷.

 

سابقه­‌ي شغلي (به جز تدريس)

 

طراحي خانه­‌هاي علم (گروه زيست­‌شناسي) براي شهرداري تهران، 1374.

مشاور علمي شبکه‌­ي جوان راديو، 1375-1381.

نوشتن نمايشنامه­‌هاي راديويي براي شبکه­‌ي جوان راديو، 1378.

عضويت در گروه پژوهشي بسترسازي فرهنگي براي بهينه­‌سازي مصرف برق، مرکز تحقيقات نيرو، 1380.

انجام پژوهش “سازمان‌­هاي غيردولتي جوانان: توانمندي­‌ها، کمبودها، راهکارها”، به سفارش سازمان ملي جوانان، 1380.

مشاور پايان نامه‌­هاي کارشناسي ارشد در رشته­‌ي پژوهش هنر، تاریخ، و جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران،1380 -1393.

همکاري در برنامه­‌ريزي و نگارش اساسنامه‌­ي پژوهش‌سراهاي علوم، وزارت آموزش و پرورش، 1381.

نوشتن رمان جام جم براي ساخت سريال غياث الدين جمشيد کاشاني (محصول مشترک ايران و ازبکستان) و همکاري در تدوين فيلنامه‌­ي آن، 1385.

نوشتن رمان فارابي براي ساخت سريال حكيم محمد فارابي و همكاري در تدوين فيلمنامه‌­ي آن، 1386-1387.

 

عضويت­‌ها

 

عضو انجمن دانش، ۱۳۷۱-۱۳۷۴.

عضو کانون فلسفه دانشگاه تهران، ۱۳۷۱-۱۳۷۵.

عضو انجمن حشره­‌شناسي ايران، ۱۳۷۲-۱۳۸۰.

عضو مرکز پژوهش‌هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران، ۱۳۷۲-۱۳۷۶.

عضو گروه عصب‌شناسي سمپاد (وابسته به سازمان استعدادهاي درخشان)، ۱۳۷۳-۱۳۷۷.

عضو کانون خورشيد، ۱۳۷۸-۱۳۸۵.

عضو کانون جوانان اکباتان، ۱۳۷۹-۱۳۸۴.

عضو انجمن روانشناسي اجتماعي ایران، ۱۳۸۱-۱۳۸۴.

عضو انجمن جامعه‌شناسي ايران، ۱۳۸۶-۱۳۹۶.

عضو هیأت علمی کنگره‌ی بین‌المللی هزاره سرایش شاهنامه فردوسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۰.

عضو هیأت علمی کنگره‌ی بین‌المللی بزرگداشت حافظ شیرازی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۴.

عضو هیأت علمی کنگره‌ی ملی «سه نسل در خدمت فرهنگ ایران: بزرگداشت ملک‌الشعرای بهار»، دانشگاه کاشان، ۱۳۹۵.

عضو هیأت علمی چهارمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۶.

مديريت سازمان‌ها

 

تاسيس و مديريت انجمن دانش، ۱۳۷۱-۱۳۷۶.

تاسيس و مديريت گروه پژوهشي زيست­‌شناسي در دبيرستان علامه حلي، ۱۳۷۲-۱۳۸۲.

تاسيس و مديريت کانون فلسفه­‌ي دانشگاه تهران (وابسته به جهاد دانشگاهي)، ۱۳۷۵-۱۳۷۹.

تاسيس و مديريت موسسه­‌ي فرهنگي خيزش انديشه، ۱۳۷۶-۱۳۷۷.

تاسيس و مديريت کانون خورشيد (NGO)، ۱۳۷۸-۱۳۸۵.

همکاري در تاسيس و راهبري انجمن فلسفه­‌ي علم دانشکده­‌ي علوم دانشگاه تهران، ۱۳۷۹.

مشارکت در تاسيس و مديريت کانون جوانان اکباتان (NGO)، ۱۳۷۹-۱۳۸۴.

مديريت محتوايي و مشارکت در مديريت اجرايي نخستين همايش ملي جوانان و گفتگوي تمدن‌ها، بهار ۱۳۷۹.

تاسيس و مديريت گروه همپا (هسته­‌ي مطالعات و پژوهش‌هاي آموزشي) با همکاري انجمن توسعه­‌ي ايران نوين و دانشگاه صنعتي شريف، بهار و تابستان ۱۳۸۲.

تاسيس و مديريت موسسه‌­ي فرهنگي-هنری خورشيد راگا، ۱۳۸۳-۱۳۹۶.

همكاري در تاسيس و مديريت گروه جامعه‌شناسي تاريخي، انجمن جامعه‌شناسي ايران، ۱۳۸۶-۱۳۹۶.

همکاری در تاسیس و مدیریت گروه بازی زروان، ۱۳۸۷-۱۳۹۶.

همکاری در تاسیس و مدیریت حلقه‌ی اندیشه‌ی انجمن زروان، ۱۳۹۱-۱۳۹۶.

همکاری در تاسیس و مدیریت انجمن ادبی سیمرغ، ۱۳۹۲-۱۳۹۶.

مدیریت گروه جامعه‌شناسی تاریخی، انجمن جامعه‌شناسی ایران، ۱۳۹۵-۱۳۹۶.

 

کتاب‌هاي منتشر شده

 

رمان‌ها و داستان‌ها:

جنگجو، کانون خورشيد و انديشه سرا، ۱۳۸۲ (چاپ دوم: موسسه‌ی خورشید و شورآفرین، ۱۳۹۰، چاپ سوم: موسسه‌ی یاریگران خورشید و نشر شورآفرین، ۱۳۹۲.)

سوشيانس، کانون خورشيد و تمدن نوين، ۱۳۸۳ (چاپ دوم: موسسه‌ی خورشید و نشر شورآفرین، ۱۳۹۰).

راه جنگجو، شورآفرین، ۱۳۸۹.

نفرین صندلی (مبل جادویی)، فرهی، ۱۳۹۱.

دازیمدا، بی‌نا، ۱۳۹۳.

جم، شورآفرین، ۱۳۹۶.

فرشگرد، شورآفرین، ۱۳۹۶.

فارابی، شورآفرین، ۱۳۹۶.

جام جمشید، شورآفرین، ۱۳۹۶.

 

عصب-روان‌شناسی:

خلاقيت، کانون خورشيد و اندیشه‌سرا، ۱۳۸۵.

مغز خفته: روانشناسي و فيزيولوژي خواب و رويا، انتشارات انديشه سرا و موسسه­‌ي خورشيد، ۱۳۸۵.

کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ۱۳۹۲.

درباره‌ی زمان: زروان کرانمند، شورآفرین، ۱۳۹۱.

 

جامعه‌شناسی سیستمی:

مدلسازي تغييرات فرهنگي به کمک نظريه­‌ي سيستم‌هاي پيچيده، انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، ۱۳۸۴.

جامعه شناسي جوک و خنده، انتشارات انديشه سرا و موسسه­‌ي خورشيد، ۱۳۸۵.

روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، ۱۳۸۹.

نظریه‌ي سیستم‌های پیچیده، شورآفرین، ۱۳۸۹.

نظریه‌ی منش‌ها، شورآفرین، ۱۳۸۹.

نظریه‌ی قدرت، شورآفرین، ۱۳۸۹.

زبان، زمان، زنان، شورآفرین، ۱۳۹۱.

جام جم زروان، شورآفرین، ۱۳۹۳.

 

اسطوره‌شناسی:

اسطوره‌شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، ۱۳۸۹.

اسطوره‌شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، ۱۳۹۱.

اسطوره‌ی آفرینش بابلی، نشر علم، ۱۳۹۲.

اسطوره‌شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، ۱۳۹۵.

اسطوره‌ی یوسف و افسانه‌ی زلیخا، ۱۳۹۶.

 

تاریخ تمدن:

تاریخ کوروش هخامنشی، شورآفرین، ۱۳۸۹.

اسطوره‌ی معجزه‌ی یونانی، شورآفرین، ۱۳۸۹.

داریوش دادگر، شورآفرین، ۱۳۹۰.

کوروش رهایی‌بخش، شورآفرین، ۱۳۹۳.

تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، ۱۳۹۳.

فرگشت انسان، بی‌نا، ۱۳۹۴.

تاریخ نهاد در عصر ساسانی، شورآفرین، ۱۳۹۶.

گاندی، شورآفرین، ۱۳۹۶.

 

تاریخ خرد:

زند گاهان، شورآفرین، ۱۳۹۲ (چاپ دوم: شورآفرین، ۱۳۹۴).

تاریخ خرد ایونی، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۵.

افلاطون: واسازی یک افسانه‌ی فلسفی، نشر ثالث، ۱۳۹۶.

 

دادِ سخن: جامعه‌شناسی تاریخی شعر معاصر پارسی:

ملک‌الشعرای بهار، شورآفرین،‌۱۳۹۶.

ابوالقاسم لاهوتی و شاعران چپ‌گرا، شورآفرین،‌۱۳۹۶.

نیما یوشیج، شورآفرین،‌۱۳۹۶.

پروین، سیمین و فروغ،‌ شورآفرین،‌۱۳۹۶.

 

سفرنامه‌ها:

سفرنامه‌ی سغد و خوارزم، شورآفرین، ۱۳۹۶.

سفرنامه‌ی چین و ماچین،‌ شورآفرین، ۱۳۹۶.

 

حضور در فیلم‌های مستند

 

مستند «پوریم»، شبکه‌ی چهار صدا و سیما، ۱۳۹۵.

مستند «تبارشناسی دموکراسی»، شبکه‌ی چهار صدا و سیما، ۱۳۹۶.

 

همکاری در تاسیس و مدیریت نشریه‌ها:

 

همکاري در برنامه­‌ريزي و ويرايش مجله­‌ي گنجينه، انتشارات فاطمي، ۱۳۷۶.

مشارکت در تاسيس و مديريت بخش فرهنگي مجله­‌ي فراما، مرکز پژوهش‌هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران، ۱۳۷۷.

مشارکت و  همکاری با تارنمای پژوهشی ایرانشهر، ۱۳۸۷.

مشارکت و همکاری با فصل‌نامه‌ی پژوهشی فروزش، ۱۳۸۷.

تاسیس و مدیریت نشریه‌ی الکترونیکی سیمرغ، ۱۳۹۲-۱۳۹۶.

 

همکاري در ترجمه‌­ي کتاب:

 

لتيري، دن. جي. نظريه­‌هاي سوء مصرف مواد مخدر، ويراستار ترجمه محمد رضايي، انتشارات جامعه و فرهنگ، ۱۳۸۴.

هال، استوارت و …، مطالعات فرهنگي: ديدگاه‌ها و مناقشات، ويراستار ترجمه محمد رضايي، انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، ۱۳۸۶.

 

برخي از گفتگوها و مقاله­‌هاي منتشر شده

 

در کتاب‌ها:

کاروان آینه: شرحی بر مفهوم «من» در شعر بیدل دهلوی، مجموعه مقالات نخستین همایش بین‌المللی عرس بیدل دهلوی، ۱۳۸۹.

در ستایش شاهنامه، در: فردوسی‌پژوهی: دفتر دوم، به کوشش یاسر موحدفرد، انتشارات خانه‌ی کتاب، ۱۳۹۰، ص: ۳۵۵-۳۸۵.

درباره‌ی نگاه ایرانی به هویت، در: روش تحقیق موردپژوهشی برای مستندسازی تجربه‌های سازمانی، نوشته‌ی دکتر غلامرضا خاکی، ۱۳۹۲.

تبارنامه‌ی خاندان وکیلی طباطبایی تبریزی، در: تاریخ عراق، نوشته‌ی رضا وکیلی طباطبایی تبریزی (میرزا محسن خان مستعان‌الدوله)، به کوشش محمد مددی، انتشارات آیندگان، اراک، ۱۳۹۵.

«من» در شعر حافظ، در: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حافظ شیرازی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۴.

زمان، تاریخ‌مندی و هویت در اشعار بیدل دهلوی، مجموعه مقالات چهارمین همایش بین‌المللی عرس بیدل دهلوی، مرکز همایش‌های وزارت کشور، پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵.

داستان «مرگ سهروردی»، در: مجموعه داستان «عطر عربی»، انتشارات شهرستان ادب، ۱۳۹۶.

درباره‌ی تفکر انتقادی، در: روش تحقیق، نوشته‌ی دکتر غلامرضا خاکی، انتشارات مرکز تحقیقات علمی‌ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۹۶.

 

در نشریات:

هفت مقدس: در باب عصب‌شناسي دين، فراما (فصلنامه­‌ي مرکز پژوهش‌هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران)، شماره­‌ي اول، بهار و تابستان ۱۳۷۷.

داستان يک دسته چوب: تحليلي هم­‌افزايانه از پديده­‌ي فاشيسم، فراما (فصلنامه­‌ي مرکز پژوهش‌هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران)، شماره­‌ي دوم، زمستان ۱۳۷۷.

در تعقيب فرهنگ، فراما (فصلنامه­‌ي مرکز پژوهش‌هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران)، شماره­‌ي دوم، زمستان ۱۳۷۷.

شناخت شناسي در آثار کارلوس کاستاندا، پنجره (فصلنامه­‌ي ادبي دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه تهران)، شماره­‌ي اول، پاييز ۱۳۷۷.

اندر روابط جوان، چشم و دگرگوني، فرهنگ و گفتگو (فصلنامه­‌ي ادب و هنر مرکز بين المللي گفتگوي تمدن­‌ها)، شماره­‌ي اول، تابستان ۱۳۷۹.

همپرسي آموزش و پرورش، قلم سبز (دوماهنامه­‌ي پژوهشي دانشجويان دانشکده­‌ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران)، شماره­‌ي ۹، خرداد و تير ۱۳۷۹.

بافت­‌شناسي  قدرت ، پندار (فصلنامه  پژوهشي  كانون  خورشيد) ويژه­‌ي جامعه‌شناسي ، شماره اول ، پائيز ۱۳۷۹.

درباره­‌ي آزادي، جامعه (فصلنامه­‌ي پژوهشي دانشجويان دانشگاه علوم اجتماعي دانشگاه تهران)، شماره­‌ي اول، اسفند ۱۳۸۰.

بيستِ تمام، لوح، شماره­‌ي ۱۲، دي ۱۳۸۰.

درباره‌ی بهسازی فرهنگ، برگ فرهنگ، سال سوم، شماره‌ی دهم، پاییز ۱۳۸۰، ص: ۱۵-۲۱.

طبيعت به مثابه منبع، صلح سبز، شماره­‌ي ۳ و ۴، ارديبهشت ۱۳۸۱.

سرخ، سبز، سپيد: درباره­‌ي رمانتيسم ايراني، جامعه (فصلنامه­‌ي پژوهشي دانشجويان دانشگاه علوم اجتماعي دانشگاه تهران)، شماره­‌ي ۲ و ۳، بهار ۱۳۸۱.

تعامل گفتگوي تمدن‌ها با هويت يابي در فضاهاي دانشگاهي، مجموعه مقالات همايش بين المللي گفت و گوي تمدن‌ها و آموزش عالي، دانشكده­‌ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران، ۳ ارديبهشت.۱۳۸۱.

مکالمه­‌ي جنون و عقلانيت، کتاب ماه علوم اجتماعي، سال ۷، شماره­‌ي ۵، اسفند ۱۳۸۲، ص: ۱۰-۱۶.

پژوهشي درباره­‌ي شوخي، کتاب ماه علوم اجتماعي، سال ۷، شماره­‌ي ۶، فروردين، ۱۳۸۳.

درآمدي بر مطالعات فرهنگي، کتاب ماه علوم اجتماعي، سال ۷، شماره­‌ي ۷، ارديبهشت ۱۳۸۳، ص: ۴۹-۵۶.

دگردیسی صمیمیت، کتاب ماه علوم اجتماعی، سال ۷، شماره ۸-۹، تیر ۱۳۸۳.

پژوهشی درباره‌ی شوخی، کتاب ماه علوم اجتماعی، سال هفتم، شماره‌ی ششم، فروردین ۱۳۸۳، ص: ۶۶-۷۴.

درآمدی بر مطالعات فرهنگی، کتاب ماه علوم اجتماعی، سال هفتم، شماره‌ی هفتم، اردیبهشت ۱۳۸۳.

از مکتب تا مدرسه، کتاب ماه علوم اجتماعي، سال ۷، شماره ۱۲، مهر ۱۳۸۳، ص: ۴۰-۴۳.

جنسیت، عشق و شهوت در جوامع مدرن، ماهنامه‌ی طلوع، شماره‌ی ۲۹، بهمن و اسفند ۱۳۸۳، ص: ۳۳-۳۶.

يادداشتي پيرامون ايرانيان و بربرها، کتاب ماه تاريخ و جغرافيا، سال ۷، پاييز ۱۳۸۴.

هویت بی ملیت؛ یادگار مدرسه، گاهنامه شوک، سال دوم، شماره‌ی ششم، اردیبهشت ۱۳۸۴، ص: ۱۴-۱۸.

هويت بي­مليت، گاهنامه­‌ي شوك، دانشگاه اصفهان، سال دوم شماره ۶، ارديبهشت ۱۳۸۴.

پیش از خمیازه‌ی صبحگاهی، ماهنامه‌ی نقش و نگار، آبان ۱۳۸۴.

بازار اكباتان: يك مشاهده‌ي توصيفي، ارشتاد(گاهنامه­‌ي پژوهشي كانون جوانان اكباتان، (سال ۱، شماره ۱، ۱۳۸۴.)

مرگ درد ندارد: در نقد ديدگاه فرويد درباره­‌ي مرگ، خردنامه (ويژه­نامه­‌ي روانكاوي)، شماره­‌ي ۴، تير ۱۳۸۵.

نه انحطاط، نه تجدد: نقدي بر نظريه­‌ي انحطاط، خردنامه (ويژه­نامه­‌ي سنت)، شماره­‌ي ۵، امرداد ۱۳۸۵.

سنت و مدرنيته در سه رنگ، خردنامه (ويژه­نامه­‌ي سنت)، شماره­‌ي ۵، امرداد ۱۳۸۵.

دشمن مردم: درباره­‌ي مرگ صدام، خردنامه (ويژه­نامه­‌ي انديشه­‌ي ۸۵)، شماره­‌ي ۶، امرداد ۱۳۸۵، ص: ۵۲-۵۴.

خط قرمز، خردنامه (ويژه­نامه­‌ي ژورناليزم)، شماره­‌ي ۲۰، آبان ۱۳۸۶.

بوم، مردم، شادي (درباره­‌ي مباني هويت ايراني)، فردوسي، شماره ۶۰-۶۱، بهمن ۱۳۸۶.

فراخوانی برای دگرگون ساختن هستی، فروزش، شماره‌ی یکم، زمستان ۱۳۸۷، ص: ۴-۸.

نرگس و نرسه، پژوهشنامه‌ی فرهنگ و ادب، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره ۸، پاييز ۱۳۸۸.

نوشتن تاریخ اکنون (بخش نخست)، فروزش، شماره‌ی ۳، تابستان ۱۳۸۸، ص: ۴-۱۴.

نوشتن تاریخ اکنون (بخش دوم)، فروزش، شماره‌ی ۴، پاییز ۱۳۸۸، ص: ۴-۱۶.

در ضرورت پارسی شدن، فروزش، شماره‌ی دوم، بهار ۱۳۸۸، ص: ۴-۱۴.

هویت ملی جدید ایرانی و ناسیونالیسم غربی، سیاووشان، شماره‌ ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹.

آموزش پویا، فصلنامه‌ی مدرسه‌ی سالم، شماره‌ی هشتم، تابستان ۱۳۸۹.

وکیلی، شروین، انقلاب در وصیت‌نامه نویسی، مدیریت ارتباطات، شماره‌ی هفتم، آذرماه ۱۳۸۹، ص: ۳۶-۳۸.

مفهوم دروغ در ایران باستان، فصلنامه‌ی ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، شماره‌ی بیستم، پاییز ۱۳۸۹، ۱۷۳-۱۹۸.

نوشتن تاریخِ اکنون، سیاووشان، شماره‌ی سیزدهم، بهار ۱۳۹۰، ص: ۲۲۷-۲۶۵.

سیمای پارسی، فصل‌نامه‌ی فروزش، شماره‌ی پنجم، زمستان ۱۳۹۱، ص: ۳۲-۳۷.

داستانِ راه، رهگستران، ویژه‌نامه‌ی آذرماه ۱۳۹۱، ص: ۶۹-۷۸.

هخامنشیان و یونان-۱، داستان زایش یونان، اندیشمند، شماره‌ی ۳۹، دیماه ۱۳۹۱، ص: ۱۱-۱۳.

هخامنشیان و یونان-۲، داستان زایش یونان، اندیشمند، شماره‌ی ۴۰، بهمن ۱۳۹۱، ص: ۹-۱۲.

کوروش بزرگ: پاسخ به نقدی موشکافانه، مارلیک، سال نخست، شماره‌ی دوم، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ص: ۹۶-۱۰۱.

تبارشناسی وای، پژوهشنامه‌ی ادب حماسی، شماره‌ی چهاردهم، سال هشتم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، صص: ۶۵-۸۸.

ساختار امر قدسی در یسنه‌ها، پژوهشنامه‌ی ادب حماسی، شماره‌ی پانزدهم، سال هشتم، بهار ۱۳۹۲.

شرحی بر بزرگترین جنگ تاریخ باستان، فصلنامه‌ی فروزش، شماره‌ی ششم، تابستان و پاییز۱۳۹۲، ص: ۲۰-۳۷.

درباره‌ی ایرانی شدن، دوهفته‌نامه‌ی نون، شماره‌ی نخست، آذر و دی ۱۳۹۲، ص: ۲۸-۳۱.

سیاست کشاورزی هخامنشیان، میراث پارس، شماره‌ی ۱۲، اردیبهشت ۱۳۹۲، ص: ۱۲-۱۳.

دکان خالی خودباختگی، دوهفته‌نامه‌ی نون، فروردین ۱۳۹۳، ص: ۴۷-۵۲.

چرا کتاب نمی‌خوانیم؟ (میزگرد)، صنعت نشر، سال اول، شماره‌ی اول، پاییز ۱۳۹۳، ص: ۴۸-۵۵.

واردات صنعت مرگ، کتاب هفته خبر، شماره‌ی اول (دوره‌ی جدید)، ۲۹/۶/۱۳۹۳، صفحه: ۴۱-۴۵.

تهدید سیاست خشونت در ایران‌ زمینِ امروز: از داعش تا غزه، مجله‌ی درفش، سال نخست، شماره‌ی اول، زمستان ۱۳۹۳.

من، اخلاق و هویت ایرانی، فصلنامه‌ی آرامش، شماره‌ی سیزدهم، بهار ۱۳۹۴، ص: ۷۸۴-۷۹۱.

دروغ در ایران باستان، میراث پارس، شماره‌ی ۱۷، تیرماه ۱۳۹۴، ص: ۱۱-۱۴.

تاریخ آکادمی: نگاهی انتقادی، فصلنامه‌ی نحو، شماره‌ی اول، پاییز ۱۳۹۴، ص: ۹۹-۱۱۳.

شرحی بر فیلم ناهید، سخن سیاووشان، شماره‌ی اول، زمستان ۱۳۹۴.

مهر و مهرگان، هفته‌نامه مستقل، شماره‌ی ۲۵، دوشنبه ۱۱/۸/۱۳۹۴.

مهر باختری، سیمرغ علوم انسانی (فصلنامه‌ی پژوهشی موسسه‌ی فرهنگی خورشید)، شماره‌ی سوم، مهرماه ۱۳۹۴، ص: ۶۱-۹۸.

آسیب‌شناسی وضعیت دانشگاه‌ها در ایران، هفته‌نامه مستقل، شماره‌ی ۲۶، شنبه ۱۶/۸/۱۳۹۴.

نقد فیلم ناهید، مجله‌ی سخن سیاووشان، شماره‌ی نخست، زمستان ۱۳۹۴.

مباحثه‌ی شروین وکیلی و مصطفی ملکیان درباره‌ی مفهوم فلسفی ملیت، روزنامه اعتماد، یکشنبه ۲۹/۶/۱۳۹۲،

شرحی بر فیلم ناهید، فصلنامه‌ی سیاووشان، شماره‌ی نخست، زمستان ۱۳۹۴.

قدرت و خلعت، فصلنامه‌ی فکر و فن، شماره‌ی دوم، زمستان ۱۳۹۴.

راز اعظم: نگاهی به پیچیدگی‌های پدیده‌ی دگرآزاری، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۵۵، سه شنبه ۲۱/۲/۱۳۹۵.

درآمدی بر جدال رستم با سوپرمن، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره ۵۴، شنبه ۱۴/۲/۱۳۹۵

داعش و اسطوره‌ی شر، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۵۷، شنبه ۴/۳/۱۳۹۵.

عملیات انتحاری، ارزیابی یک راهبرد، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی هفتم، شنبه ۱۸/۳/۱‍۳۹۵.

هفت گناه کبیره، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۸، شنبه ۲۵/۳/۱۳۹۵.

گاندی و گجرات، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۹، شنبه ۱/۴/۱۳۹۵.

مزد و داد: چند نکته درباره‌ی برگه‌های دستمزد، هفته‌نامه‌ی چلچراغ، شنبه ۱۲/۴/۱۳۹۵.

آنچه باید از جدل مورخان آموخت، مهرنامه، شماره‌ی ۴۸، امرداد ۱۳۹۵.

مد، ‌آراستگی و خودانگاره، هفته‌نامه‌ی چلچراغ، شنبه ۹/۵/۱۳۹۵.

لمپن‌ها: تبارشناسی یک مفهوم، هفته‌نامه‌ی چلچراغ، شنبه ۳۰/۵/۱۳۹۵.

نشانگان غیاب من آرمانی، هفته‌نامه‌ی چلچراغ، شماره‌ی ۶۷۷، شنبه ۲۲/۶/۱۳۹۵.

اندرآیین بشقابهای پرنده، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۱۸، شنبه ۲/۶/۱۳۹۵.

نژادناپرستی ایرانیان، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۲۰، شنبه ۱۶/۶/۱۳۹۵.

اعتراف چهاردهم: درباره‌ی پخش کتابهای الکترونیکی، ماهنامه‌ی صنعت نشر، سال یازدهم، شماره‌ی ۶۶، پاییز ۱۳۹۵.

زبان ‌پارسی در عصر شبکه‌های مجازی، مجله‌ی مدیریت ارتباطات، شماره‌ی ۷۸، آبان ۱۳۹۵.

اندر حکایت پهلوان و سامورایی، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۷۷، شنبه سوم آبان ۱۳۹۵.

چهار خرافه درباره‌ی کوروش هخامنشی، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره ۲۶، شنبه ۱۱/۸/۱۳۹۵.

هویت ملی و روایت کوروش، مهرنامه، شماره‌ی ۵۰، دی‌ماه ۱۳۹۵.

کافه و فرهنگ، هفته‌نامه‌ی چلچراغ، سال پانزدهم، شماره‌ی ۷۰۱، شنبه ۱۹/۱/۱۳۹۶.

نقد فیلم لانتوری، فصلنامه‌ی سخن سیاووشان، شماره‌ی سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۶.

اسطوره و خیال، مجله‌ی سینما و ادبیات، سال ۱۴، شماره ۶۱، تیر و امرداد ۱۳۹۶.

گفتگویی درباره‌ی ستم نژادپرستانه به افغان‌ها، مجله‌ی جامعه‌ی پویا، شماره‌ی ۳۸، شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶.

درباره‌ی فرادستی مردان، مجله‌ی زنان امروز، سال چهارم، شماره ۲۶، شهریور ۱۳۹۶

درباره‌ی «مرا ببوس»، هفته‌نامه‌ي صدا، شماره‌ی ۱۳۳، شنبه ۲۲/۷/۱۳۹۶.

جامعه‌شناسی انرژی، ماهنامه‌ی انرژی امروز، سال دهم، شماره‌ی ۶۷، آذرماه ۱۳۹۶، ص: ۱۰۴-۱۰۷.

سه نکته درباره‌ی زمین‌لرزه‌ی باختر، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۷۱، ۱۱ آذر ۱۳۹۶.

کاغذ، صوفی‌ترین چوب، هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۷۵، شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶.

میزگرد ابتذال در موسیقی (همراه با دکتر سید حسین مجتهدی، دکتر غلامرضا آذری، فردین خلعتبری، عبدالجبار کاکائی)، ماهنامه‌ی تجربه، شماره‌ی ۱۳۱، دی‌ماه ۱۳۹۶.

 

گزارش مکتوب سخنرانی‌ها:

مانی، حرمت لذت و شکل‌گیری سوژه‌ی زهدگرای ایرانی، خبرنامه انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره‌ی ۳۷، مهر و آبان ۱۳۸۷.

وکیلی، شروین، نیزه‌ی پارسی و کمان پارتی: درباره‌ی اخلاق سلحشوری در ایران باستان، خبرنامه انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره‌ی ۳۷، مهر و آبان ۱۳۸۷.

چای قند پهلو: اندر روابط چای، قند و استعمار، خبرنامه‌ی انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره‌ی ۳۶، تابستان ۱۳۸۷، ص: ۲۲.

واژگونگی مرزهای ايران زمين، مجموعه مقالات نخستين همايش بين المللی راه ابريشم، دی ۱۳۸۸.

چرا کوروش یک تاریخ‌ساز است؟ (گزارش سخنرانی در موزه‌ی ملی ایران)، امرداد، شنبه ۱۵ آبانماه ۱۳۸۹، ص ۲.

دین فردوسی، همایش بین‌المللی هزاره‌ی سرایش شاهنامه‌ی فردوسی، تهران، ۱۳۹۰.

آریامنش، شاهین، بحرین، جزایر خلیج فارس و حقوق ایران (گزارش همایش با شرکت دکتر هوشنگ طالع، دکتر مجید تفرشی و دکتر شروین وکیلی)، فردوسی، شماره‌ی ۹۹، آذر ۱۳۹۱، ص: ۱۶-۱۷.

وطن‌پرستی در مقابل ناسیونالیسم، دو سرمشق رقیب برای پیکربندی هویت اجتماعی، سومین کنگره بین‌المللی تفکر اجتماعی و جوامع خاورمیانه و آفریقا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذر ۱۳۹۲.

«من»، اخلاق و هویت ایرانی نو، سخنرانی در TEDx TUMS (برنامه‌ی تِد اِکس در دانشگاه علوم پزشکی تهران)، اسفند ۱۳۹۳.

نظریه‌ی زروان: رویکردی سیستمی به من و نهاد، در همایش بین‌المللی USERN، برج آزادی، دانشگاه تهران، ۱۰ نوامبر ۲۰۱۶.

نگاه سیستمی لومان به مفهوم عشق، همایش جامعه‌شناسی عشق، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پاییز ۱۳۹۲.

«جامعه‌شناسی شبستان»، چهارمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، چهارشنبه ۶/۱۰/۱۳۹۶.

فایل PDF کارنامه دکتر شروین وکیلی را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

11 دیدگاه

 1. احمد یوسف پور

  ایران سرزمین در بند کردن بزرگ مهر ها ؛ آوارگی پورسیناها و جوانمرگی سهروردی هاست . این جا آیزاک آسیموف نمی پرورد ، بپرورد زود مچاله اش می کند اگر نراند و به گریز واندارد .
  این روزها برای شروین بیشتر نگرانم زیرا هر چه پرآوازه تر شود بیشتر در گستره دید اهریمنان جای می گیرد ؛ آنان که فخرشان کشتن اندیشمندان است .

 2. khilli mofid va mokhtasar amid inke ma iranian shorro konim katab khandan

 3. خسته نباشین آقای وکیلی،

  نوشته‌های شمارو مرتب میخونم اما با دیدن این صفحه برایم سالی‌ پیش اومد: چه جور می‌شه ۸ کتاب در عرض یک سال نوشت و منتشر کرد؟

  کار شبانه روزی هم کم میاد برای امثال من که ۴ تا مقاله می‌خوام در سال بدم!

 4. شما یکی از افتخارات ایران هستید.از اینکه هم محلی شما هستم احساس مباهات میکنم.برای شما آرزوی موفقیت روزافزون و سلامتی میکنم.

 5. رکسانه گرامی، البته کتاب‌های آقای وکیلی در یک‌سال نوشته نشدند بلکه امکان چاپ آنها در یک سال پیش آمد. مثلا کتاب اسطوره‌ی معجزه‌ی یونانی با آن که نشر کاروان آن را برای چاپ در نظر گرفته بود، فرآیند چاپش آن‌قدر طول کشید تا آن انتشارات تعطیل شد، هم‌چنین یکی دو کتاب دیگر قبلا قرار بود در انتشارات‌های دیگری چاپ شود. اما انتشارات جوان و باانگیزه شورآفرین و همراهی چند تنی از دوستان دکتر وکیلی این امکان را پیش آورد که این کتاب‌ها در طول دو سال گذشته منتشر شوند.
  البته اگر دکتر را از نزدیک بشناسی و دست‌کم در یکی از کلاس‌هایش حاضر شوی می‌بینی که انجام چنین کاری ــ نوشتن چندین کتاب پرمایه ــ چندان برایش نشدنی نیست، چرا که کارهای دیگری را هم که انجام می‌دهد (مطالعه، آموزش،…) در همان پایه از سختی قرار دارند.
  روش این کار را باید از خودش فرا بگیری! آنچه آشکار است این است که انسان اگر چیزی را بخواهد می‌تواند.

 6. ترجمه­ی ،پایان‌نامه­ها،ایان‌نامه­ی !!!!!!!!! ………. ویراستار ( رایگان )نمی خواهید ؟!!! از امین برای آشنا کردن شما سپاس دارم .

 7. آقای گلشن گرامی، امکانی برای در ارتباط بودن را در اختیار دوستان ما بگذارید. سپاس.

 8. میلاد عطائی

  یکی از افتخار های من در سال 1393 آشنایی با برنامه های شما بود جناب وکیلی

 9. درود
  با وجود اینکه بهار های کمی را دیده ام، اما به تعداد روزهای بهاری همه ی این سال ها بر شما درود میفرستم.
  از دیدگاه عقل و قلب ، به یک واژه ی مشترک برای توصیف شخص شما رسیدم… صادق هدایت امروز من. آری این توصیفی من از شماست.
  سبز باشید و سبز

 10. درود بر دکتر شروین وکیلی .

 11. ارزش راه های نوین ارتباطی از جمله شبکه های اجتماعی زمانی برای من مشخص شد که امکان پیگیری نوشته ها کارگروه ها و دیگر فعالیت های شما برایم فراهم شد. بی نهایت از در اختیار گذاشتن نوشته های بسیار ارزشمندتان سپاسمند هستم. امیدوارم امکانی فراهم شود که افراد بیشتری با اندیشه های ارزشمند شما آشنا شوند.
  همیشه سبز و پایدار باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *