شیوه‌نامه‌ی پیوستن به کلاس های دکتر شروین وکیلی

“شیوه‌نامه‌ی پیوستن به کلاس های دکتر شروین وکیلی”

 

کلاس‌ها دو رده‌ی متفاوت دارد:

رده نخست) دوره‌های درزمان: بایگانی بیست ساله‌ (۲۰-۱۰۰ درسگفتار/ ثبت‌نام ماهانه)

۱) زُروان: راهبردی سیستمی برای بهسازی من و نهاد (۴ دوره)

الف) چارچوب نظری زُروان

ب) نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده

پ) مدیریت دانایی و خلاقیت

ت) انگاره و خودانگاره

۲) اسطوره‌شناسی (۳ دوره)

الف) چارچوب نظری علم اسطوره‌شناسی

ب) اساطیر ایلام و میانرودان

پ) اساطیر آسمان شبانه و نجوم باستانی

۳) تکامل و عصب‌شناسی (۱ دوره)

الف) سوسیوبیولوژی و تکامل جوامع جانوری

۴) فلسفه و عرفان

الف) حکمت مغانه و عرفان صوفیانه

 

رده دوم) دوره‌های همزمان: تدریس جلسه به جلسه (ماهانه ۴ درسگفتار)

۱) جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر

۲) تاریخ هنر

 

 

شیوه‌ی ثبت نام(دانشجویان داخل و خارج از کشور)

ساختار کلی و قواعد کلاس‌ها

شهریه‌ و مهلت ثبت‌نام کلاس‌ها