شهریه‌ و مهلت ثبت‌نام کلاس‌ها

شهریه‌ و مهلت ثبت‌نام کلاس‌ها:

شهریه‌ی دوره‌ها برای دانشجویان مقیم کشور (ایران) و کسانی که در سایر کشورها زندگی می‌کنند(خارج) متفاوت است، دانشجویان مقیم خارج کشور می‌توانند مابه‌ازای ریالی شهریه را با قیمت روز دلار در داخل کشور واریز کنند. ثبت‌نام دلاری به صورت فصلی هم ممکن است و حدود ۱۵٪ تخفیف به آن تعلق می‌گیرد.

دوره/ جا-زمان ایران/ماهانه خارج/ ماهانه خارج/ فصلی
درزمان ۹۰۰ هزار تومان ۸۰ دلار ۲۰۰ دلار
همزمان ۶۰۰ هزار تومان ۷۰ دلار ۱۸۰ دلار

 

مهلت نام‌نویسی: در همه‌ی دوره‌های آموزشی از ۲۵ ماه قبل تا ۵ همان ماه خواهد بود.

 

 

شیوه‌ی ثبت نام(دانشجویان داخل و خارج از کشور)

شیوه‌نامه‌ی پیوستن به کلاس های دکتر شروین وکیلی

ساختار کلی و قواعد کلاس‌ها