دوره‌ی هنر و زیبایی‌شناسی(در زمان – خرداد۱۴۰۳)

دوره‌‌ی هنر و زیبایی‌‌شناسی(در زمان – خرداد ۱۴۰۳)

کلاس هنر و زیبایی شناسی - خرداد ۱۴۰۳ - شروین وکیلی

دوره‌ی  هنر و زیبایی‌شناسی

۱) بایگانی تاریخ هنر ایران

سرفصل‌ها:

رویکردی سیستمی به تاریخ هنر

هنر پیشاتاریخی

ظهور هنر کلان‌سنگی در گوبک‌لی تپه

هنر حوزه‌ی فرهنگی جیرفت

سبک هنری معبد نگار و بت‌های چشم

سبک هنری ایلام و میانرودان

هنر حوزه‌ی هیرمند-هامون-سند

هنر حوزه‌ی بلخ و مرو

هنر قفقاز و آناتولی

ظهور هنر ملی در عصر هخامنشی

تحول هنر ملی در دوران اشکانی

ساختارهای هنر ملی ایرانی در عصر ساسانی

شرح: این دوره مجموعه‌ای از کلاس‌ها را در بر می‌گیرد که در دو نوبت در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ به بعد تدریس شده‌اند.

پرسش‌های مرکزی: آیا می‌توان گفت حوزه‌ی تمدن ایرانی سرمشق هنری ویژه‌ی خود را پدید آورده است؟ شاخص‌ها و ویژگی‌های هنر ایرانی چیست؟ زیرسیستم‌های این افق زیبایی‌شناسانه کدام است؟ چه سبک‌های محلی‌ای از هنر ایرانی می‌شناسیم؟ این سبک‌ها چطور با هم ترکیب شده و هنر ملی ایرانی را پدید آورده‌اند؟ در دوران هخامنشی و اشکانی و ساسانی هنر ملی ایرانی چه سیر تحولی را سپری کرده است؟

دستاورد دوره: دانشجویان این دوره در سطح تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکترا) با چارچوبی نو و سیستمی از تاریخ هنر آشنا می‌شوند و در ترکیبی نو و متفاوت با سرمشق هنجارین امکان شناسایی و «خواندن» آثار هنری ایرانی را به دست می‌آورند.

 

سرفصل‌ها و محتوای دوره

(۵۶ عنوان/ به ازای هر مبحث، به طور متوسط چهار درسگفتار: روی هم رفته ۱۲۳ فایل تصویری و ۱۷۶ فایل صوتی)

شرحی بر کلاس تاریخ هنر (شهریور ۱۳۹۸)

درآمدی بر تاریخ هنر ایران (مهرماه ۱۳۹۸)

قلمرو تمدن ایرانی و هنر آن (مهرماه ۱۳۹۸)

خاستگاه هنر کلان‌سنگی در گوبک‌لی‌تپه (مهرماه ۱۳۹۸)

معبد چشم و سبک هنری نگار (مهرماه ۱۳۹۸)

هنر میانرودان در هزاره‌ی سوم پ.م (مهر ۱۳۹۸)

هنر سومر و ایلام (آبان ۱۳۹۸)

هنر جیرفت و ایلام (خرداد ۱۳۹۸)

هنر ایلام و جیرفت (خرداد ۱۴۰۲)

جغرافیای تاریخی هنر ایرانی (آبان ۱۳۹۸)

هنر ایران شرقی (تیر ۱۴۰۲)

تاریخ هنر هیتی (آذر ۱۳۹۸)

تاریخ هنر هیتی (امرداد ۱۴۰۲)

لول به مثابه اثر هنری (آذر ۱۳۹۸)

زیبایی‌شناسی لول‌ها (شهریور ۱۴۰۲)

بازنمایی‌های هنری آیین مهر (دی ۱۳۹۸)

تاریخ هنر در عصر آهن (دی ۱۳۹۸)

عدد طلایی و امر زیبا (دی ۱۳۹۸)

بازنمایی شیر در هنر عصر آهن (دی ۱۳۹۸)

هنر عصر آهن ایران (مهر ۱۴۰۲)

بازنمایی بدن و جنسیت در هنر ایران باستان (بهمن ۱۳۹۸)

بازنمایی بدن در هنرهای تجسمی (بهمن ۱۳۹۸)

ظهور هنر هخامنشی (اسفند ۱۳۹۸)

شکل‌گیری هنر ملی ایران در عصر هخامنشی (آبان ۱۴۰۲)

بازنمایی بدن انسان در هنر هخامنشی (آذر ۱۴۰۲)

هنر سکاها (فروردین ۱۳۹۹)

سبک هنری پارسی و ملیت ایرانی (خرداد ۱۳۹۹)

هنر جنوب شرقی ایران در عصر هخامنشی (خرداد ۱۳۹۹)

هنر قلمرو مائوریه (خرداد ۱۳۹۹)

هنر حوزه‌ی هیرمند و هامون (خرداد ۱۳۹۹)

چارچوب فهم هنر ایران شرقی در عصر اشکانی (تیر ۱۳۹۹)

هنر بلخی و قرصهای سنگی آرایشی (تیر ۱۳۹۹)

مجسمه‌سازی ایران شرقی و مکتب گنداره (تیر ۱۳۹۹)

نمودها و نمونه‌های هنر ملی و هنر محلی (تیر ۱۳۹۹)

ویژگی‌های هنر ملی پارسی در دوران هخامنشی و اشکانی (تیر ۱۳۹۹)

انقراض لول‌ها: طرح معما و پیشنهاد پاسخ (تیر ۱۳۹۹)

گستره و دوام نقش‌های ایرانی (امرداد ۱۳۹۹)

سبک هنری کوشانی-اشکانی (بهمن۱۴۰۲)

سکه‌های عصر اشکانی (تیر ۱۳۹۹)

خاستگاه سبک ملی پارسی (تیر ۱۳۹۹)

چارچوب هنر اشکانی (اسفند ۱۴۰۲)

هنر ایران غربی در عصر هخامنشی (امرداد ۱۳۹۹)

بازنمایی طوق ویاره (امرداد ۱۳۹۹)

گذار از صخره‌نگاری‌های اشکانی به ساسانی (مهر ۱۳۹۹)

دیوارنگاره‌های ساسانی از اردشیر تا بهرام (مهر ۱۳۹۹)

بشقابهای سیمین ساسانی (مهر ۱۳۹۹)

کاسه‌های دعای ساسانی (مهر ۱۳۹۹)

آوندها و نگاره‌های ساسانی (مهر ۱۳۹۹)

سکه‌ها و مجسمه‌های ساسانی (مهر ۱۳۹۹)

شاخه‌ی غربی راه ابریشم (آبان ۱۳۹۹)

چارچوب اشکانی شاخه‌ی غربی راه‌های بازرگانی (آبان ۱۳۹۹)

ساختار ساسانی شاخه‌ی غربی راه ابریشم (آبان ۱۳۹۹)

چارچوب اشکانی شاخه‌ی شرقی راه‌های بازرگانی (آبان ۱۳۹۹)

ساختار ساسانی شاخه‌ی شرقی راه ابریشم (آبان ۱۳۹۹)

پادکست گنج‌نامه: فرش پازیریک و هنر سکایی (شهریور ۱۴۰۲)

سخنرانی رمزشناسی دست و انگشتان در کاخ سعدآباد (فروردین ۱۳۹۹)

کلاس رمزشناسی حرکت دست و انگشتان/ مهرماه ۱۳۹۷

 

۲) زیبایی‌شناسی و تاریخ هنر جهان

(۲۴ عنوان/ ۵۲ ساعت آموزشی)

سرفصل‌ها:

همایش گروه هنری مهر: هفت ترفند زیبایی‌شناسانه در هنر ایرانی/ اردیبهشت ۱۳۹۷/ شنیداری و دیداری/ ۵۰ دقیقه

زیبایی‌شناسی ایرانی/ شهریور ۱۳۹۷/ شنیداری/ 2/5 ساعت

اودیپ و تراژدی یونانی/ شهریور ۱۳۹۷/ 2/5 ساعت

همایش گروه هنری مهر: پنج خطای تاریخ‌نگاری هنر/ فروردین ۱۳۹۸/ دیداری و شنیداری/ ۱۵ دقیقه

سخنرانی در خانه‌ی فرهنگ بختیاری: ضرورت برخورداری از فرهنگ در روند خلق هنر/ امرداد ۱۳۹۸/ شنیداری/ ۲ ساعت

بحث با تهمینه گدازگر: ویژه بودنِ هنر ایرانی/ فروردین ۱۴۰۱/ دیداری و شنیداری/ ۱ ساعت

بحث با تهمینه گدازگر: آفرینش هنری و نقش هنرمند/ فروردین ۱۴۰۱/ دیداری و شنیداری/ ۱ ساعت

کلاس رویکرد سیستمی به هنر/ اردیبهشت ۱۴۰۲ / دیداری و شنیداری/ چهار نشست ۵۰ دقیقه‌ای

بحث کلاسی رویکرد سیستمی به هنر/ اردیبهشت ۱۴۰۲/ دیداری و شنیداری/ ۱ ساعت

نشست حضوری ماهانه: هنر در نهادهای اجتماعی/ اردیبهشت ۱۴۰۲/ دیداری و شنیداری/  سه نشست 1/5 ساعته

بحث با معلمان هنر استان لرستان: بایدها و نبایدها در فهمیدن و فهماندن هنر/ اسفند ۱۴۰۲/ شنیداری/ ۲ ساعت

سخنرانی قبل از کنسرت بارانا (پورناظری/ چکناواریان)- گفتاری درباره‌ی فهم هنر/ دی ۱۴۰۱/ دیداری و شنیداری/ ۱۰ دقیقه

برنامه‌ی دان: هنر چیست؟ / تصویری/ ۸ دقیقه

کلاس تاریخ هنر مصری/ اردیبهشت ۱۳۹۹/ دیداری و شنیداری/ چهار نشست/ ۳ ساعت

کلاس تاریخ هنر اتروسکی/ اردیبهشت ۱۳۹۹/ دیداری و شنیداری/ چهار نشست/ ۳ ساعت

کلاس تاریخ هنر یونانی/ فروردین ۱۴۰۳/ دیداری و شنیداری/ چهار نشست/ ۳ ساعت

کلاس سفر مغان و تاریخ هنر نوزایی/ شهریور ۱۳۹۹/ دیداری و شنیداری/ چهار نشست/ ۳ ساعت

کلاس تاریخ فرهنگ فلورانس در عصر مدیچی/ شهریور ۱۳۹۹/ دیداری و شنیداری/ چهار نشست/ ۳ ساعت

کلاس بازنمایی عهد عتیق در هنر اروپایی/ خرداد ۱۴۰۰/ دیداری و شنیداری/ چهار نشست/ ۳ ساعت

کلاس بازنمایی مرگ در هنر اروپایی/ امرداد ۱۴۰۰/ دیداری و شنیداری/ ۴ نشست/ ۳ ساعت

شرحی بر آثار کاراواجیو/ تیر ۱۳۹۷/ دیداری و شنیداری/ ۵۰ دقیقه

میزگرد ابتذال در موسیقی با دکتر حسین مجتهدی و دکتر غلامرضا آذری و فردین خلعتبری و عبدالجبار کاکائی و رضا نامجو/ دی ۱۳۹۶/ شنیداری/ 1/5 ساعت

نقاشی دو دشمن: هیتلر و چرچیل/ دی ۱۴۰۰/ دیداری و شنیداری/ ۴ نشست/ ۳ ساعت

کلاس نقد هنر مدرن/ امرداد ۱۴۰۰/ دیداری و شنیداری/ ۴ نشست/ 3/5 ساعت

 

 

شیوه‌ی ثبت نام(دانشجویان داخل و خارج از کشور)

شیوه‌نامه‌ی پیوستن به کلاس های دکتر شروین وکیلی

ساختار کلی و قواعد کلاس‌ها

شهریه‌ و مهلت ثبت‌نام کلاس‌ها

همچنین ببینید

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی(در زمان – خرداد۱۴۰۳)

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی(در زمان – خرداد ۱۴۰۳) دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی ۱) دوره‌ی سوسیوبیولوژی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *