دوره‌ی زروان(در زمان – تیر۱۴۰۳)

دوره‌ی زروان(در زمان – تیر۱۴۰۳)

دوره زروان

دوره‌‌های  زروان

کلاس زُروان، دستگاه نظری‌ایست متکی به سرمشق سیستم‌های پیچیده که ارتباط میان من و نهاد را توضیح می‌دهد. دوره‌های زروان علاوه بر آموزش این دستگاه نظری، راهبردهای برآمده از آن برای توانمندسازی فردی و بازسازی مدیریتی سازمان‌ها را هم شامل می‌شود.

دوره‌ی زروان بر فضای تلگرام و یوتیوب برگزار می‌شود و کل محتواهای تولید شده طی بیست سال گذشته را در بر می‌گیرد.

ساختار دوره‌ها چنین است:

الف) بیست دوره با محورهای متفاوت داریم که هریک ده تا سی درسگفتار صوتی-تصویری را به همراه کتاب‌ها و مقالات مربوط در بر می‌گیرد.

ب) دوره‌ها در هفت خوشه مرتب شده‌اند. دانشجویان با مسلط شدن بر هر خوشه باید ۴-۵ ویژگی از صفت‌های منِ پارسی را به دست آورند.

پ) سالی دو بار آزمون‌هایی برگزار می‌شود که دانشجویان در آن با به شکل نظری(نوشتن/ سخنرانی/ تولید عناصر فرهنگی و…) و عملی (انجام کاری مشخص) تسلط خود بر محتوا و دریافتن مهارت‌های من‌ پارسی را نشان می‌دهند. مدرکی شخصی در این مورد از استاد دوره به برگزیدگان این آزمون‌ها داده خواهد شد.

۱) دستگاه نظری زُروان

(۱۴ عنوان: ۱۸ ساعت آموزشی، 10/5 ساعت فیلم)

سرفصل‌ها:

چارچوب نظری زُروان

اهمیت مفهوم زُروان-زمان

نظریه‌ی سیستم‌ها

امور انسانی و علوم میان‌رشته‌ای

روشها و راهبردها در دیدگاه زروان

کاربردها و اهداف چارچوب زروانی

مفاهیم و قواعد پایه

شرح: محتوای این دوره برای آشنا کردن علاقمندان با دیدگاه زروان تنظیم شده و توصیه می‌شود دوستانی که بر این دستگاه نظری تسلط ندارند یا به تازگی با آن آشنا شده‌اند، از این نقطه ورودشان به بحثها را آغاز کنند. این دوره از سه کتاب و ده مقاله و ده درسگفتار و سخنرانی تشکیل یافته که طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ پدید آمده‌اند.

پرسش‌های مرکزی: مدل نظری زروان چیست؟ در کجای جغرافیای علم امروز می‌گنجد؟ چه مسائلی را مطرح می‌کند و با چه راهبردهایی به آنها پاسخ می‌دهد؟

دستاورد: دانشجو با عبور از این دوره درمی‌یابد که پرداختن به «من» همچون موضوع تامل و یک طرح عملیاتی ضرورت دارد، و چارچوبی مفهومی و راهبردی عملیاتی برای آغاز این مسیر به دست می‌آورد.

محتوای دوره:

سخنرانی TEDx دانشگاه علوم پزشکی تهران/ ۴ نسخه/ ۲۰ دقیقه

بخش نخست زروان نسک: معرفی نظریه‌ی زُروان/ ۴۰ دقیقه

معرفی کوتاه دستگاه نظری زُروان/ ۵ دقیقه

کلاس زروان: چارچوب نظری، شهریور ۱۳۹۵- ۲ بخش (۴ نسخه)/ در کل دو ساعت و نیم

کلاس زروان: رویکردی سیستمی به من و نهاد، مهرماه ۱۳۹۵، ۲ بخش (۴ نسخه)/ در کل دو ساعت و نیم

کارگاه زروان در نشست همراهان، مهرماه ۱۳۹۵/ شنیداری/ نیم ساعت

سخنرانی‌ام در کنگره‌ی بین‌المللی USERN درباره‌ی چارچوب سیستمی زُروان + میزگرد، آبان ۱۳۹۵ (به زبان انگلیسی)/ یک ساعت و نیم

کلاس زروان: رویکرد سیستمی به پیچیدگی انسانی، آبان ۱۳۹۵، ۲ بخش (۴ نسخه)/ ۳ ساعت

گزارش شنیداری نشست معرفی دستگاه نظری زروان، دی‌ماه ۱۳۹۶/ ۳ ساعت

نشست نقد و بحث درباره‌ی نظریه‌ی زروان، کلاب‌هاوس، مهرماه ۱۴۰۰ (شنیداری سبک)/ ۲ ساعت و نیم

کلاس زروان: پیش‌درآمدی بر مسئله‌ی من، خرداد ۱۴۰۱ (۴ نسخه)/ نیم ساعت

کلاس زروان: طرح پرسش از مسئله‌ی من-دیگری، خرداد ۱۴۰۱ (۴ نسخه)/ ۴۰ دقیقه

کلاس زروان: طرح مسئله‌ی ارتباط من و نهاد تاریخ‌مند، خرداد ۱۴۰۱ (۴ نسخه)/ نیم ساعت

کلاس زروان: طرح پرسش از مسئله‌ی آرمان و غایت، خرداد ۱۴۰۱ (۴ نسخه)/ نیم ساعت

 

۲) زروان: نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده

(۱۳ عنوان: ۱۴ ساعت آموزشی، 10/5 ساعت فیلم)

سرفصل‌ها:

نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده

دستگاه نظری زُروان

مسئله‌ی من و نهاد

چارچوب نظری زُروان

اهمیت مفهوم زُروان-زمان

نظریه‌ی سیستم‌ها

امور انسانی و علوم میان‌رشته‌ای

روشها و راهبردها در دیدگاه زروان

کاربردها و اهداف چارچوب زروانی

مفاهیم و قواعد پایه

شرح: این دوره زیربنای نظری لازم برای فهم دستگاه نظری زروان را به دست می‌دهد. در علوم جدید جدیدترین و نیرومندترین جبهه‌ی نظریه‌پردازی همان سرمشق سیستم‌های پیچیده است. در این زمینه است که پژوهش‌های میان‌رشته انجام می‌شود و می‌توان به شکلی علمی از مفاهیمی مانند ماده‌ی زنده، ذهن در مغز، و الگوهای رفتار اجتماعی طرح‌ پرسش کرد. این محتوای آموزشی از ده کتاب و حدود بیست مقاله و ده درسگفتار تشکیل شده که کلاس‌ها و سخنرانی‌های انجام شده طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ را در این زمینه پوشش می‌دهد.

پرسش‌های مرکزی: علمی‌ترین و کارآمدترین روش برای فهم «من» و «نهاد اجتماعی» چیست؟ پیچیدگی پدیدارهای انسانی را چطور می‌شود توضیح داد؟ دستگاه نظری زُروان چگونه چنین کاری را انجام می‌دهد؟

دستاورد: دانشجو با طی این دوره شیوه‌ی مشاهده و تحلیل پدیدارهای پیچیده را می‌آموزد و راهِ یکپارچه کردن یافته‌های برآمده از علوم مختلف را یاد می‌گیرد.

محتوای دوره:

نسخه‌ی شنیداری (سبک): نظریه‌ی پیچیدگی، فروردین ۱۳۹۴/ ۲ نسخه شنیداری/ یک ساعت و نیم

فیلم (سبک) بحث و گفتگو با دکتر محمد منصوری: تنوع و پیچیدگی، فروردین ۱۴۰۰/ ۴ نسخه/ یک ساعت

بحث و گفتگو با دکتر محمدرضا هاشمی گلپایگانی و دکتر نیما مفاخری: آشوب و سیستم‌های پیچیده، تیرماه ۱۴۰۰ (۴ نسخه)/ یک ساعت

شرحی کوتاه درباره‌ی کتاب «نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده»/ پنج دقیقه

نسخه‌ی کتاب صوتی «نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده»، با خوانش امیر زیبا اندام/ ۴۰ دقیقه

نشست نقد کتاب نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده با دوست درگذشته‌مان دکتر محمدعلی مرادی، ۱۳۹۰ (۶ بخش ۱/ ۲ نسخه‌ی فیلم)/ در کل دو ساعت و نیم

۲ نسخه‌ی شنیداری (سبک) کلاس سیستم‌های پیچیده در دانشگاه خوارزمی، فروردین ۱۳۹۸/ 1/5 ساعت

بحث و گفتگو با دکتر محمد منصوری: من و نهاد در مقام سیستم‌های انتشاری، ۲ بخش (۴ نسخه)/ در کل دو ساعت و نیم

کلاس زروان (مهرماه ۱۴۰۰): فراز و قلبم در پیوند با اراده و زمان (۴ نسخه)/ ۴۰ دقیقه

کلاس زروان (مهرماه ۱۴۰۰): بازاندیشی در تعویق لذت و انضباط (۴ نسخه)/ نیم ساعت

گفتگو با دکتر محمد منصوری (آبان ۱۴۰۱): برآمدن نظم‌های نو/ ۲ بخش (۴ نسخه)/ در کل یک ساعت

کلاس زروان (مهرماه ۱۴۰۰): تاریخ‌مندی، هویت و اراده (۴ نسخه)/ نیم ساعت

کلاس زروان (مهرماه ۱۴۰۰): تله‌های اجتماعی و راهبردهای فردی قلبم (۴ نسخه)/ ۴۰ دقیقه

 

۳) زروان: مدیریت دانایی و خلاقیت

(۱۷ عنوان: ۱۹ ساعت آموزشی، ۱۱ ساعت فیلم)

سرفصلها:

مدیریت دانایی

خلاقیت و زایش مفاهیم نو

خواندن و سازماندهی داده‌ها

یادآوری و فراخواندن اطلاعات

سلسله مراتب فهمیدن

تفکر نقادانه

مهارت‌های مناظره

شرح: این دوره کلیات مربوط به روانشناسی یادگیری و خلاقیت را از چشم‌اندازی سیستمی شرح می‌دهد و راهبردهای مدل زروان برای ساماندهی دانسته‌ها، تدوین طرح‌های پژوهشی، و پیگیری خلاقانه‌ی راه‌حل‌ها را به دست می‌دهد. این دوره ده درسگفتار کلاسی و دو گفتگو و مجموعه‌ای از منابع جانبی (با حجم ۱۹ ساعت آموزشی) را در بر می‌گیرد که طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ پدید آمده‌اند.

پرسش مرکزی: دانستن و یاد گرفتن و سازماندهی داده‌ها و بازخوانی دانسته‌ها را چگونه می‌توان بهینه کرد؟ چگونه می‌توان بر اساس آموخته‌ها، چیزهای نو آفرید؟

دستاورد دوره: دانشجویان با عبور از این دوره با روشی منسجم برای مطالعه و یادگیری آشنا می‌شوند و روش‌های به کار بستن آن و حل خلاقانه‌ی مسائل به کمک آموخته‌ها را فرا می‌گیرند.

محتوای دوره:

شرحی درباره‌ی کتاب خلاقیت/ ۵ دقیقه

کلاس زروان، بحث خلاقیت، سال ۱۳۸۵/ شنیداری/ ۲ ساعت

کارگاه خلاقیت، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، (۳ نسخه)/ ۳ ساعت

فیلم بخشی از کارگاه خلاقیت زروان، فروردین ۱۳۹۸-۲ بخش/ در کل نیم ساعت

بخشی از کارگاه خلاقیت زروان، فروردین ۱۳۹۸-۳ بخش (شنیداری)/ در کل ۴۵ دقیقه

بخشی از کارگاه خلاقیت زروان، اردیبهشت ۱۳۹۸/ فیلم/ ۱۵ دقیقه

زروان نسک/ خلاقیت/ نیم ساعت

وبینار «مدیریت پرسش» که در سال ۱۳۹۲ در موسسه‌ی ای‌سمینار برگزار شد/ ۲ ساعت

وبینار «مدیریت دانایی» که در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ در موسسه‌ی ای‌سمینار برگزار شد/ ۲ ساعت

کلاس زروان، ساختار شناسایی، مهرماه ۱۳۹۵، ۲بخش (۲ نسخه فیلم)/ یک ساعت و نیمه

گفتگو با دکتر امیرحسین ماحوزی درباره‌ی ادراک زیست‌جهان، جنگل گلستان، خرداد ۱۳۹۸/ ۱۵ دقیقه

بخشی از کلاس زروان، آبان‌ماه ۱۳۹۵، قاطعیت و قطعیت، ۲ بخش (شنیداری)/ در کل ۴۰ دقیقه

کارگاه مدیریت دانایی، دی‌ماه ۱۳۹۷، ۴ بخش (دو نسخه فیلم و شنیداری)/ در کل یک ساعت

کارگاه تفکر نقادانه، بهمن‌ماه ۱۳۹۷، بخش ۱ (۳ نسخه)/ ۴۵ دقیقه

کارگاه مناظره، دانشگاه تهران، بهمن‌ماه ۱۳۹۲ (شنیداری)/ ۲ بخش/ یک ساعت و نیم

کارگاه مناظره، دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت ۱۳۹۸، (۲ نسخه شنیداری)/ ۲ ساعت

گزیده‌ی سخنرانی: درباره‌ی فرزانش/ سه دقیقه

 

۴) زروان: انگاره و خودانگاره

(۳۱ عنوان: ۹۰ ساعت آموزشی، ۵۰ ساعت فیلم)

سرفصل‌ها:

مفهوم انگاره و خودانگاره

تکامل هویت شخصی

تمایز مفهوم خود از دیگری

نظریه‌های روانشناسانه درباره‌ی مفهوم من

پیکربندی خودانگاره و ساماندهی هویت فردی

ارتباط میان دیدن دیگری و ابراز خود

واسازی و بازسازی خودانگاره

شرح: این دوره بر یکی از مفاهیم کلیدی دستگاه نظری زروان یعنی «خودانگاره» تمرکز دارد و این مفهوم به معنای تصویری است که من از خودش تولید می‌کند و به کمک آن هم خودآگاهانه خویشتن را درک می‌کند و هم هویت اجتماعی خود را رمزگذاری می‌کند و به دیگران ابرازش می‌کند. ارتباط میان خودانگاره و انگاره (یعنی تصویر من از دیگری) نیز یکی از محورهای این بحث است. این دوره سی درسگفتار و چند محتوای کناری را در بر می‌گیرد که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ تولید شده‌اند و نزدیک به ۹۰ ساعت آموزشی را در بر می‌گیرد.

پرسش‌های مرکزی: من چگونه خودش را می‌فهمد و رمزگذاری می‌کند؟ من چگونه خود را به دیگران عرضه می‌کند؟ چه خطاهایی هنگام شکل‌گیری خودانگاره می‌تواند رخ دهد و با چه راهبردهایی می‌توان اصلاحش کرد؟

دستاورد دوره: دانشجویان با طی این دوره درکی روشن و شفاف از خودانگاره‌شان پیدا می‌کنند، شیوه‌ی شناسایی و رفع تله‌های این حوزه را فرا می‌گیرند و راهبردهای بازسازی هویت شخصی‌شان را تمرین می‌کنند.

محتوای دوره:

کلاس زروان: انگاره و خودانگاره (سال ۱۳۸۴)، چهار نشست، شنیداری، 4/5 ساعت

کلاس چیستا: خودانگاره و هویت شخصی (تیر و امرداد ۱۳۹۰)، چهار نشست، شنیداری، ۸ ساعت

کلاس من و نهاد: نظریه‌های روان‌پویایی: فروید،‌ یونگ و لاکان (امرداد ۱۳۹۱)، دو نشست، فیلم و شنیداری، ۲ ساعت

 کلاس من و نهاد: نظریه‌های رفتارگرا (امرداد ۱۳۹۱)، دو نسخه، فیلم و شنیداری، ۲ ساعت

کلاس من و نهاد: نظریه‌ی گشتالت (امرداد ۱۳۹۱)، دو نشست، فیلم و شنیداری، ۲ ساعت

کلاس من و نهاد: خودانگاره‌ی زیستی و رویکرد رفتارگرا (شهریور ۱۳۹۱)، دو نشست، فیلم و شنیداری، ۲ ساعت

کلاس من و نهاد: خودانگاره‌ی روانی و رویکرد روانکاوی (شهریور ۱۳۹۱)، دو نشست، فیلم و شنیداری، 1/5 ساعت

کلاس من و نهاد: خودانگاره‌ی اجتماعی و نظریه‌ی کنش متقابل نمادین (مهر ۱۳۹۱)، دو نشست، فیلم و شنیداری، 1/5ساعت

کلاس من و نهاد: خودانگاره‌ی فرهنگی و نظریه‌ی پدیدارگرا (مهر ۱۳۹۱)، دو نشست، فیلم و شنیداری، ۲ ساعت

کلاس دیدگاه زروان: نظریه‌ای درباره‌ی من و نهاد (اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۴)، ۹ نشست، شنیداری، ۱۵ ساعت

کلاس زروان: میدان و مهر (خرداد ۱۳۹۴)، دو نشست، ۲ ساعت

کلاس زروان: عصب‌شناسی ظهور و تمایز «من» (تیر ۱۳۹۴)، فیلم و شنیداری، ۲ ساعت

کلاس زروان: تشخص یافتن (تیر ۱۳۹۴)، ۴ نشست، شنیداری، ۸ ساعت

کلاس زروان: خودانگاره (آذر۱۳۹۵)، دو نشست، فیلم و شنیداری، ۳ ساعت

کلاس زروان: تکامل و شکل‌گیری خودانگاره (دی ۱۳۹۵)، فیلم و شنیداری، ۳ ساعت

کلاس زروان: گسست در خودانگاره (دی ۱۳۹۵)، فیلم و شنیداری، ۳ ساعت

کلاس زروان: واسازی و بازسازی خودانگاره (دی ۱۳۹۵)، فیلم و شنیداری، ۳ ساعت

کلاس زروان: طرح‌ریزی خودانگاره (دی ۱۳۹۵)، فیلم و شنیداری، ۳ ساعت

کلاس زروان: فهم خودانگاره (اردیبهشت ۱۳۹۸)، فیلم، ۲۰ دقیقه

کلاس زروان: ساخت خودانگاره (خرداد ۱۳۹۸)، فیلم، ۲۰ دقیقه

برنامه‌ی کرند: مفهوم خودانگاره (دی ۱۳۹۲)، فیلم، دو ساعت

شرحی بر روانشناسی خودانگاره (۱۳۹۸)، فیلم، ۵ دقیقه

نسخه‌ی شنیداری کتاب «روانشناسی خودانگاره»، ۱ ساعت

کلاس بازسازی من و طراحی خودانگاره (بهمن ۱۳۹۶)، فیلم، ۱۵ دقیقه

کلاس زروان: روانشناسی خودانگاره (آبان ۱۳۹۹)، ۴ درسگفتار، ‌فیلم و شنیداری، ۲ ساعت

کلاس زروان: ابراز خودانگاره (دی ۱۳۹۹)، ۴ درسگفتار، فیلم و شنیداری، ۲ ساعت

پادکست گفتگو با دکتر علی مرسلی (دی ۱۳۹۹)، شنیداری، ۱ ساعت

کلاس زروان: نام و ننگ (خرداد ۱۴۰۰)، ۴ نشست، فیلم و شنیداری، ۳ ساعت

کلاس زروان: شیوه‌های بیان خود (آذر ۱۴۰۰)، ۴ نشست، فیلم  وشنیداری، ۳ ساعت

کلاس زروان: دیدن دیگری (تیر ۱۴۰۱)، ۴ نشست، فیلم و شنیداری، ۳ ساعت

کلاس زروان: سخت و طراحی انگاره (آبان ۱۴۰۱)، ۴ نشست، فیلم و شنیداری، ۳ ساعت

 

5) زروان: آرمان و خویشکاری

(۳۱ عنوان: ۱۰۴ ساعت آموزشی، ۹۰ ساعت فیلم)

سرفصل‌ها:

مفهوم خویشکاری

پیمان و پیمان‌شکنی

جنگجو بودن

روانشناسی آرمان‌

مدیریت اهداف

سامان‌دهی به میل و خواست

روانشناسی میل و خواست

مرکزدار بودن

شرح: این دوره ترکیبی از دو مضمون کلیدی دستگاه نظری زروان را در خود می‌گنجاند. یکی مفهوم خویشکاری است که رسالت شخصی فرد است و عاملی که رفتارها را در گذر زمان یکپارچه و موثر می‌کند، و دیگری مدیریت اهداف و تعیین آرمان است که شالوده‌ی معنایی خویشکاری را فراهم می‌آورد. این دوره ۳۵ سرفصل و بیش از صد درسگفتار را در بر می‌گیرد که طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ تولید شده‌اند و بیش از ۱۰۰ ساعت آموزشی را در بر می‌گیرد.

پرسش‌های مرکزی: چه محوری کردارهای روزمره را متحد می‌کند و آن را به رفتاری هدفمند و موثر بدل می‌کند؟ ساماندهی اعمال معمول و بدل کردن‌شان به برنامه‌ای زمان‌مند چگونه ممکن است؟ چرا اهدافی خاص را انتخاب می‌کنیم و بقیه را نادیده می‌گیریم؟ چطور می‌توان در سراسر عمر بر مسیر معنا و آرمانی حرکت کرد که خودمان بنیادش نهاده‌ایم؟

دستاورد دوره: دانشجویان با طی این دوره مفهوم خویشکاری را درمی‌یابند و به شکلی عملیاتی راهبردهای دستیابی به خویشکاری و طراحی اهداف را می‌آموزند.

محتوای دوره:

کلاس زروان: خویشکاری (۲۴ آذر ۱۳۹۵)، چهار نشست، دیداری و شنیداری، ۶ ساعت

کلاس زروان: مفهوم جنگجو (بهمن ۱۴۰۰)، چهار نشست، دیداری و شنیداری، ۳ ساعت

کلاس زروان: مفهوم پیمان (اردیبهشت ۱۴۰۱)، چهار نشست، دیداری و شنیداری، ۳ ساعت

کلاس زروان: مفهوم جنگجو (بهمن ۱۴۰۰)، چهار نشست، دیداری و شنیداری، ۴ ساعت

کلاس حضوری ماهانه: واسازی آنچه هست و بازسازی آنچه باید باشد (۲۸ امرداد ۱۴۰۱)، سه نشست، دیداری و شنیداری، ۴ ساعت

سخنرانی در بزم گیومرتان: خویشکاری و هدفمندی (۴ شهریور ۱۴۰۱)، یک نشست، دیداری و شنیداری، نیم ساعت

سخنرانی و بحث در گروه شاد: چلفتگی القایی (۱۸ آبان ۱۴۰۱)، یک نشست، دیداری و شنیداری، ۴ ساعت

بحث با امیرحسین فصیحی و کسری تهرانی: معنا و انتخاب (۲۵ بهمن ۱۳۹۷)، چهار نشست، دیداری و شنیداری، ۴ ساعت

کلاس زروان: مفهوم جنگجو (بهمن ۱۴۰۰)، چهار نشست، دیداری و شنیداری، ۴ ساعت

کلاس زروان: مفهوم جنگجو (بهمن ۱۴۰۰)، چهار نشست، دیداری و شنیداری، ۴ ساعت

کلاس زروان: پیمان و خویشکاری (اردیبهشت ۱۴۰۲)، چهار نشست، دیداری و شنیداری، ۳ ساعت

کلاس زروان: خودانگاره و کمال (۲۸ امرداد ۱۴۰۲)، ۳ نشست، دیداری و شنیداری، ۳ ساعت

کارگاه مدیریت اهداف (۲ تیرماه ۱۳۸۵)، دو نشست، شنیداری، ۴ ساعت

کلاس من و نهاد (بهمن ۱۳۸۱)، یک نشست، دیداری و شنیداری، ۲ ساعت

کارگاه کرند: مدیریت اهداف (۱۵ بهمن ۱۳۹۲)، دو نشست، دیداری و شنیداری، ۲ ساعت

کلاس زروان: آرمان (۲۴ دی ۱۳۹۵)، دو نشست، شنیداری، یک ساعت

کلاس مدیریت خواست (آذر ۱۳۸۱)، شنیداری، ۲ ساعت

کلاس زروان: کردار هدفمند (۲ تیر ۱۳۸۵)، یک نشست، شنیداری، ۲ ساعت

کلاس زروان: داو، بخت و مسئولیت (۱ بهمن ۱۳۹۱)، یک نشست، دیداری و شنیداری، ۲ ساعت

کلاس زروان: مدیریت خواست و میل (۲۴ دی ۱۳۹۵)، دو نشست، شنیداری، ۱ ساعت

کلاس زروان: سازماندهی میل و خواست (۱۳ بهمن ۱۳۹۵)، ۲ نشست، دیداری و شنیداری، ۳ ساعت

کلاس زروان: راهبردهای خواست (۴ اسفند ۱۳۹۵)، ۲ نشست، دیداری و شنیداری، ۳ ساعت

کلاس زروان: هدفمندی و آرمان (۳۱ فروردین ۱۳۹۷)، یک نشست، دیداری و شنیداری، ۴۰ دقیقه

کلاس زروان: هدف و آرمان (۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷)، یک نشست، دیداری و شنیداری، ۴۰ دقیقه

سخنرانی: آناتومی خواست (۲۲ اسفند ۱۳۹۷)، یک نشست، دیداری و شنیداری، نیم ساعت

سخنرانی در برنامه‌ی ردپا: امید در تاریکی (۱۱ مهر ۱۳۹۸)، یک نشست، دیداری و شنیداری، ۲۰ دقیقه

بحث با امیرحسین فصیحی و کسری تهرانی درباره‌ی آرمان و خواست (بهمن ۱۳۹۸)، یک نشست، شنیداری، یک ساعت و نیم

کلاس زروان: ترسیم هرم خواست (۳ امرداد ۱۳۹۹)، سه نشست، دیداری و شنیداری، 2/5 ساعت

کلاس زروان: جنگیدن برای آرمان (۱۷ امرداد ۱۳۹۹)، سه نشست، دیداری و شنیداری، 2/5 ساعت

بحث با مدرسه‌ی آزاد فکر: هرم خواست (۲۳ آذر ۱۳۹۹)، یک نشست، دیداری و شنیداری، نیم ساعت

کلاس زروان: فرشگردسازی (اسفند ۱۳۹۹)، چهار نشست، دیداری و شنیداری، ۳ ساعت

کلاس زروان: واگرایی میل و خواست (آبان ۱۴۰۰)، چهار نشست، دیداری و شنیداری، ۲ ساعت

بحث با دکتر محمدمهدی علومی و دکتر محمدرضا صاحبی (۴ بهمن۱۴۰۰)، یک نشست، دیداری و شنیداری، 1/5 ساعت

کلاس چیستا: تکامل کنترل و سوسیوبیولوژی اختیار (فروردین ۱۴۰۱)، چهار نشست، دیداری و شنیداری، ۲ ساعت

بحث با دکتر محمد مقدم شاد: پُر زیستن (۱۷ خرداد ۱۴۰۱)، یک نشست، دیداری و شنیداری، 1/5 ساعت

کلاس زروان: مدیریت اهداف و آرمان (شهریور ۱۴۰۱)، چهار نشست، دیداری و شنیداری، ۲ ساعت

کلاس زروان: پیمان و خویشکاری (اردیبهشت ۱۴۰۲)، چهار نشست، دیداری و شنیداری، ۳ ساعت

بحث ماهانه‌ی کلاس زروان: پیمان و خویشکاری (اردیبهشت ۱۴۰۲)، یک نشست، دیداری و شنیداری، ۱ ساعت

بحث ماهانه‌ی کلاس زروان: آرمان و مرکزدار شدن (۲۹ شهریور ۱۴۰۲)، یک نشست، دیداری و شنیداری، ۱ ساعت

کلاس زروان: مرکزدار شدن و مدیریت میدان (۱۱ مهر ۱۳۹۹)، ۳ نشست، دیداری و شنیداری، ۳ ساعت

بخشی از کلاس زروان: مرکزدار شدن (۱۵ شهریور ۱۳۹۸)، چهار نشست، دیداری و شنیداری، ۸ دقیقه

کلاس زروان: مرکز و میدان (شهریور و مهر ۱۳۹۸)، ۳ نشست، دیداری و شنیداری، ۲ دقیقه

نسخه‌ی شنیداری مقاله‌ی «درباره‌ی مرکززدایی» با خوانش ساینا تاییدی، سه بخش، شنیداری، ۱ ساعت

زروان نسک، شماره‌ی ۳۱: فرشگردسازی، شنیداری، ۳۵ دقیقه

 

 

شیوه‌ی ثبت نام(دانشجویان داخل و خارج از کشور)

شیوه‌نامه‌ی پیوستن به کلاس های دکتر شروین وکیلی

ساختار کلی و قواعد کلاس‌ها

شهریه‌ و مهلت ثبت‌نام کلاس‌ها

همچنین ببینید

کلاس فلسفه و عرفان - خرداد ۱۴۰۳ - شروین وکیلی

دوره‌ی فلسفه و عرفان(در زمان – تیر۱۴۰۳)

دوره‌ی فلسفه و عرفان(در زمان – تیر ۱۴۰۳) دوره‌ی فلسفه و عرفان ۱) حکمت مغانه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *