دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی(در زمان – تیر۱۴۰۳)

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی(در زمان – تیر ۱۴۰۳)

دوره تکامل

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی

۱) دوره‌ی سوسیوبیولوژی و تکامل جوامع جانوری

سرفصل‌ها:

نظریه‌های تکاملی

تکامل انسان

گونه‌زایی و انتخاب طبیعی

تکامل سیستم‌های پیچیده

تکامل زبان و مغز

تکامل نظام‌های اجتماعی و فرهنگی

سوسیوبیولوژی حشرات اجتماعی

تکامل جوامع مورچگان

شرح: این دوره به سرمشق تکاملی که چارچوب عمومی علم در دوران جدید است می‌پردازد و نظریه‌ها و مفاهیم مطرح در این حوزه را شرح می‌دهد. مباحث این دوره بر سه محور استوار شده که از یک زیربنای نظری عمومی (دیدگاه تکاملی) مشتق می‌شود. یکی به فرایندها پیچیده‌تر شدن سیستم‌ها و تمایز کارکردها و ساختارها می‌پردازد، دیگری بر تکامل گونه‌ی انسان و عناصری مثل زبان و مغز بزرگش تمرکز دارد، و سومی حشرات اجتماعی و به طور خاص مورچگان را به عنوان بدیل و گزینه‌ای در مقابل انسان تحلیل می‌کند. این دوره ۱۴ کلاس و ۸ سخنرانی و گفتگو را در بر می‌گیرد که بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ پدید آمده‌اند.

پرسش‌های مرکزی: گونه‌های زنده چطور تحول یافته‌اند؟ پیچیدگی چطور در گذر زمان در جانداران افزایش پیدا می‌کند و چرا چنین می‌شود؟ ویژگی‌های خاص انسانی چطور تحول یافته‌اند؟ گونه‌های متمدن دیگر کره‌ی زمین جز انسان کدام‌ها هستند و چطور تکامل یافته‌اند؟

دستاورد دوره: دانشجویان این دوره در سطح تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکترا) با مفاهیم مربوط به تکامل آشنا می‌شوند و بر نظریه‌ها و منابع اصلی این حوزه مسلط می‌شوند.

محتوای دوره:

(۲۳ عنوان: ۵۰ ساعت آموزشی، ۳۳ ساعت فیلم)

کلاس چیستا: تکامل جمعیت‌ها و گونه‌ها (آبان ۱۳۹۰)، ۴ نشست، فیلم، ۲ ساعت

کلاس چیستا: گونه‌زایی زیستی (آبان ۱۳۹۰)، ۴ نشست، فیلم، ۲ ساعت

کلاس چیستا: تکامل فرهنگ (بهمن۱۳۹۰)، ۴ نشست، فیلم، ۲ ساعت

کلاس چیستا: تکامل اندامها و کارکردها (اسفند ۱۳۹۰)، ۴ نشست، فیلم، ۲ ساعت

کلاس چیستا: سازوکارهای تکاملی (اسفند۱۳۹۰)، ۴ نشست، فیلم، ۲ ساعت

کلاس چیستا: شایستگی زیستی و انتخاب طبیعی (آذر ۱۳۹۰)، ۴ نشست، فیلم، ۲ ساعت

برنامه‌ی دان: وزن شاخه‌های گوناگون حیات زمینی، فیلم، نیم ساعت

برنامه‌ی دان: بندپایان و انسان‌ها، فیلم، ۳ دقیقه

کلاس سرمشق‌های تکاملی درباره‌ی انسان (تیر ۱۳۹۷)، شنیداری، نیم ساعت

درسگفتار: علم‌ستیزی در حوزه‌ی انسان شناسی زیستی، فیلم، نیم ساعت

سخنرانی در انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه تبریز: انسان و زیست‌کره (آبان ۱۳۹۸)، شنیداری، نیم ساعت

کلاس تکامل دانشگاه تهران: نظریه‌های تکاملی (مهر ۱۳۸۷)، ۷ نشست، شنیداری، ۱۲ ساعت

کلاس تکامل دانشگاه تهران: تکامل زبان (اردیبهشت ۱۳۸۴)، ۴ نشست، شنیداری، ۴ ساعت

سخنرانی دانشگاه تهران: تکامل تسخیر عصبی (آذر ۱۳۹۷)، فیلم و شنیداری، ۲ ساعت

سخنرانی در نشست رونمایی کتاب «پیش از سپیده‌دم» (خرداد ۱۳۹۸)، شنیداری، 1/5 ساعت

درسگفتار مدرسه‌ی تکامل: تکامل سیستم‌های پیچیده (دی ۱۳۹۹)، فیلم و شنیداری، ۲ ساعت

درسگفتار مدرسه‌ی تکامل: تکامل مغز (اسفند ۱۳۹۹)، فیلم و شنیداری، ۲ ساعت

برنامه‌ی ماز، بخش ۱۰-۱۴: شرحی بر آرای ادوارد ویلسون (دی ۱۴۰۰)، فیلم، 2/5 ساعت

کلاس چیستا: جوامع حشره‌ای (تیر ۱۳۹۰)، فیلم، ۲ ساعت

سخنرانی در کانون معماران معاصر: معماری و مکان در جوامع مورچگان (آبان ۱۳۹۴)، فیلم و شنیداری، ۲ ساعت

سخنرانی سار: تمدن مورچگان (اسفند ۱۳۹۵)، فیلم و شنیداری، ۲۰ دقیقه

سخنرانی: تکامل جوامع حشرات (تیر ۱۳۹۸)، شنیداری، 1/5 ساعت

گفتگو و بحث مجازی با گروه دکتر شفا: تکامل دامداری و کشاورزی در مورچگان (دی ۱۴۰۰)، فیلم و شنیداری، ۲ ساعت

کلاس چیستا: سوسیوبیولوژی مورچگان (تیر ۱۴۰۱)، ۴ نشست، فیلم و شنیداری، ۲ ساعت

(۳۵ عنوان: ۷۳ ساعت آموزشی، ۴۷ ساعت فیلم)

کلاس نیاکان انسان/ خرداد ۱۳۹۵/ ۳ ساعت

کلاس تکامل انسان (۴ نشست در ۱۸ بخش)/ آذر و دی ۱۳۹۰/ ۸ ساعت

کلاس تکامل انسان/ دانشکده‌ی علوم دانشگاه تهران (شنیداری)/ ۱۵ دی ۱۳۸۹/ دو ساعت

کلاس تکامل چهره‌ی نخستی‌ها/ دانشکده‌ی علوم دانشگاه تهران (شنیداری)/ ۲۲ دی ۱۳۸۹/ دو ساعت

کلاس تکامل زبان انسانی/ دانشکده‌ی علوم دانشگاه تهران (شنیداری)/ ۲۸ دی ۱۳۸۹/ دو ساعت

کلاس سرمشق‌های نظری در تکامل انسان/ تیرماه ۱۳۸۹/ ۴۰ دقیقه

نقد کتاب خردمند نوشته‌ی یووال نوح حراری/ مهرماه ۱۳۹۷/ 1/5 ساعت

بحث درباره‌ی کتاب خردمند و انسان خداگونه نوشته‌ی یووال نوح حراری/ ۲۰ بهمن ۱۳۹۷/ 1/5 ساعت

کلاس تکامل زبان طبیعی در هومو ساپینس/ آذرماه ۱۳۹۹/ چهار نشست ۴۰ دقیقه‌ای

کلاس نشانه‌شناسی زیستی (biosemiotics)/ تیرماه ۱۴۰۰/ چهار نشست ۳۰ دقیقه‌ای

بحث تکامل انسان خردمند با دکتر حامد وحدتی‌نسب/ امرداد ۱۴۰۰/ 1/5 ساعت

کلاس ژنتیک جمعیت‌های انسانی/ آذرماه ۱۴۰۰/ دو نشست ۳۰ دقیقه‌ای

سخنرانی اقوام ایرانی از دید ژنتیک تکاملی/ حزب مهستان/ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲/ 2/5 ساعت

بحث و گفتگوی کلاسی: جنسیت و فمینیسم از نگاه تکاملی/ بهمن ۱۴۰۰/ ۲ ساعت

کلاس تاریخ رام شدن جانوران/ امرداد ۱۴۰۱/ چهار نشست ۳۰ دقیقه‌ای

برنامه‌ی نقل و نقد: شرح کتاب آتش گرفتن از ریچارد رنگهام/ فروردین ۱۴۰۱/ ۴۵ دقیقه

گزارش گمان‌شکن: تبارنامه‌ی مرد یخی/ امرداد ۱۴۰۲/ ۳۰ دقیقه

کلاس چیستا: زبان، شناخت و خنده/ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۱/ دو ساعت

کلاس چیستا: جامعه‌شناسی جوک و خنده/ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۱/ دو نشست 1/5 ساعته

سخنرانی آناتومی خنده (شنیداری)/ ۲۰ بهمن ۱۳۸۹/ ۲ ساعت

کلاس تکامل خنده/ مهرماه ۱۴۰۰/ چهار نشست ۳۰ دقیقه‌ای

کلاس جامعه‌شناسی جوک و خنده (شنیداری)/ بهمن ۱۳۸۳/ شش نشست ۳۰ دقیقه‌ای

سخنرانی عصب‌شناسی خندیدن به جوک و پرسش و پاسخ/ چهارمین کنگره‌ی عصب‌شناسی/ دانشگاه تهران/ ۱۳۹۴/ یک ساعت

کلاس مبانی پردازش عصبی (شنیداری)/ خرداد ۱۳۸۹/ دو ساعت

کلاس شناخت و ادراک (شنیداری)/ آبان ۱۳۸۹/ دو ساعت

کلاس چیستا: مغز و پردازش عصبی (شنیداری)/ آذر ۱۳۸۹/ دو ساعت

عصب‌شناسی بینایی (شنیداری)/ دی ۱۳۸۹/ دو ساعت

عصب‌شناسی لذت‌های دروغین (شنیداری)/ دی ۱۳۸۹/ دو ساعت

عصب‌شناسی ادراک/ اردیبهشت ۱۳۹۱/ ۱۸ بخش ۳۰ دقیقه‌ای

سخنرانی تکامل سیستم لذت و پرسش و پاسخ/ همایش تکامل دانشگاه الزهرا/ اول آذر ۱۳۹۸/ ۲ ساعت

کلاس عصب‌شناسی لذت/ اسفند ۱۳۹۹/ ۴ نشست ۳۰ دقیقه‌ای

سخنرانی: عصب‌شناسی در قرن ۲۱ (شنیداری)/ ۹ امرداد ۱۴۰۱/ 1/5 ساعت

کلاس تکامل تقلید در بوم (شنیداری)/ ۱۷ آذر ۱۳۸۹/ دو ساعت

کلاس روان-عصب‌شناسی اوتیسم/ ۲۲ دی ۱۳۸۹/ دو ساعت

کلاس پردازش عصبی/ ۱۷ آذر ۱۳۸۹/ 1/5 ساعت

 

شیوه‌ی ثبت نام(دانشجویان داخل و خارج از کشور)

شیوه‌نامه‌ی پیوستن به کلاس های دکتر شروین وکیلی

ساختار کلی و قواعد کلاس‌ها

شهریه‌ و مهلت ثبت‌نام کلاس‌ها

همچنین ببینید

کلاس فلسفه و عرفان - خرداد ۱۴۰۳ - شروین وکیلی

دوره‌ی فلسفه و عرفان(در زمان – تیر۱۴۰۳)

دوره‌ی فلسفه و عرفان(در زمان – تیر ۱۴۰۳) دوره‌ی فلسفه و عرفان ۱) حکمت مغانه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *