دوره‌ی اسطوره‌شناسی(در زمان – تیر۱۴۰۳)

دوره‌ی اسطوره‌شناسی(در زمان – تیر ۱۴۰۳)

دوره اسطوره‌شناسی

دوره‌های کلاس اسطوره‌شناسی

۱) اسطوره‌شناسی نظری

(۲۳ عنوان: ۵۲ ساعت آموزشی)

محتوای دوره:

زروان نسک: اسطوره‌پژوهی/ نیم ساعت

گزارش شنیداری کلاس تاریخ ادیان- چیستا، ۱۸ خرداد ۱۳۹۰/ ۲ ساعت

گزارش شنیداری کلاس تاریخ ادیان- چیستا، ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ / ۲ ساعت

گزارش شنیداری کلاس تاریخ ادیان- چیستا، ۲۵ خرداد ۱۳۹۰/ ۲ ساعت

گزارش شنیداری کلاس تاریخ ادیان- چیستا، اول تیر ۱۳۹۰/ ۲ ساعت

گزارش شنیداری کلاس تاریخ ادیان- چیستا، ۴ آبان ۱۳۹۰/ ۲ ساعت

کلاس اسطوره‌شناسی نظری، ۱۳ مهر ۱۳۹۰ (۲فیلم)/ یک ساعت و نیم

کلاس اسطوره‌شناسی نظری: داستان قهرمانان، ۲۰ مهر ۱۳۹۰ (۲فیلم)/ ۲ ساعت

کلاس اسطوره‌شناسی نظری: آبان ۱۳۹۰- ۴ بخش (فیلم سبک)/ نیم ساعته

کلاس اسطوره‌شناسی: اساطیر و هویت، زمستان ۱۳۹۱- ۳ نشست (شنیداری)/ نیم ساعته

کلاس اسطوره‌شناسی مقایسه‌ای، ۱۳۹۱، ۳ نشست (شنیداری)/ دو ساعته

کلاس اسطوره‌شناسی هزارتو، شهریور ۱۴۰۰، ۴ نشست (۴ نسخه)/ ۴۰ دقیقه

نشست اسطوره‌شناسی مرگ، دی‌ماه ۱۳۹۴، ۵ بخش (۲ نسخه شنیداری)/ در کل دو ساعت

سخنرانی در بیست و یکمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران: اسطوره‌شناسی زمان، اردیبهشت ۱۳۹۷/ نیم ساعت

کلاس‌ اسطوره و سینما، موزه‌ی سینمای ایران، شهریور ۱۳۹۷/ ۶ نشست/ شنیداری/ در کل هفت ساعت و نیم

کلاس آکادمی اسطوره: روایت‌شناسی، دی ۱۳۹۷/ ۲ نسخه شنیداری/ ۱۰ نشست/ در کل ۱۵ ساعت

درسگفتار اسطوره و رمان، دی‌ماه ۱۳۹۵/ شنیداری/ نیم ساعت

گزارش گمان‌شکن: آیا باید شاهنامه خواند؟ اسفند ۱۴۰۰ (۴ نسخه)/ یک ساعت

 مبانی اسطوره‌شناسی، ۲ بخش – ۱۳۸۷/ ۲ ساعته

پیوند اساطیر و هویت، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۴ نسخه)/ یک ساعت و نیم

بحث کلاسی: تابو و اساطیر/ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲/ یک ساعت

بحث کلاسی: ساخت نظریه در اسطوره‌شناسی/ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲/ یک ساعت

بحث کلاسی: کارکرد اساطیر/ ۲۷ امرداد ۱۴۰۲/ یک ساعت

بحث کلاسی: حقوق، عرف و اساطیر/ ۲۷ آذرماه ۱۴۰۲/ یک ساعت

۲) اساطیر میانرودان و ایلام

(۱۷ عنوان: ۲۱ ساعت درسگفتار، ۱۷ ساعت فیلم)

محتوای دوره:

اسطوره‌شناسی میانرودان، آبان ۱۳۸۸، ۴ بخش نیم ساعته

گزارش شنیداری کلاس تاریخ ادیان- چیستا، ۱۶ شهریور ۱۳۹۰/ ۲ ساعت

گزارش شنیداری کلاس تاریخ ادیان- چیستا، ۲۳ شهریور ۱۳۹۰/ ۲ ساعت

اسطوره‌ی آفرینش بابلی، آذرماه ۱۳۹۰- ۴ بخش نیم ساعته

اساطیر میانرودانی، اردیبهشت ۱۳۹۲- ۲ نشست یک ساعت و نیمه

اساطیر میانرودانی، ۵خرداد ۱۳۹۲- نشست دوم (شنیداری)/ یک ساعت و نیم

هبوط ایشتار، ۱۹ خرداد ۱۳۹۳/ نیم ساعت

شرحی بر متن انوماالیش، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۴ نسخه)/ یک ساعت و نیم

اساطیر کنعانی، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۴ نسخه)/ یک ساعت و نیم

ارتباط اساطیر مصری و کنعانی، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۳ نسخه)/ یک ساعت و نیم

روایت‌های اکدی، ۶ خرداد ۱۳۹۴ (۴ نسخه)/ یک ساعت و نیم

اساطیر گیاهی، ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ (۴ نسخه)/ یک ساعت و نیم

اساطیر ایلامی و هیتی، ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ (۴ نسخه) / یک ساعت و نیم

زروان نسک: شرحی بر کتاب رویای دوموزی/ نیم ساعت

زروان نسک: شرحی بر کتاب اسطوره‌ی آفرینش بابلی / نیم ساعت

سفر روح در اساطیر میانرودانی، تیرماه ۱۴۰۰ (۴ نسخه)/ ۴۵ دقیقه

 

۳) رمزگشایی از آسمان شبانه

(۱۵ عنوان: ۳۰ ساعت آموزشی، ۲۰ ساعت فیلم)

محتوای دوره:

معرفی کتاب «اسطوره‌شناسی آسمان شبانه»/ ۵دقیقه

سخنرانی‌های مراسم رونمایی از کتاب «اسطوره‌شناسی آسمان شبانه»/ بهمن ۱۳۹۱/ ۸ فیلم/ ۴ ساعت

کلاس چیستا: رمزگشایی از صورت‌های فلکی/ شنیداری/ شهریور ۱۳۸۹

کلاس چیستا: اساطیر اختران/ شنیداری/ اسفند ۱۳۸۹

کلاس چیستا: تکامل دانش نجوم/ شنیداری/ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹

کلاس چیستا: تحول گاهشماری در جهان باستان/ ۲ فیلم/ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰/ 3/5 ساعت

کلاس اسطوره‌شناسی: پیوند ایزدان و اختران/ فیلم و صوتی/ ۴ آذر ۱۳۹۴/ 1/5 ساعت

سخنرانی در گردهمایی انجمن نجوم ایران: اسطوره‌شناسی ۱۲ برج / شنیداری/ ۲۶ خرداد ۱۳۹۵/ نیم ساعت

حلقه‌ی اندیشه‌ی انجمن زروان: بازاندیشی درباره‌ی گاهشماری ایرانی/ چهار سخنرانی و بحث/ شنیداری/ ۱۹ بهمن ۱۳۹۷/ ۴ ساعت

برنامه‌ی دان: راز عدد هفت/ ۶ دقیقه

سخنرانی در جشن نوروزی خورشید: فروردین و فرشگردسازی/ شنیداری/ اسفند ۱۳۹۳/ نیم ساعت

سخنرانی در انجمن دانش‌آموختگان هاروارد: اسطوره‌ی فرشگرد / فیلم و صوتی/ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹/ ۷۰ دقیقه

سلسله گفتگو‌ها درباره‌ی جشن‌های ماهانه با دکتر شهریار شفیعی/ ۶ گفتگوی یک ساعته/ فیلم و صوتی/ سال ۱۴۰۰

بخش ۴۳ برنامه‌ی زُروان‌نسک: کتاب اسطوره‌شناسی آسمان شبانه/ ۴۰ دقیقه

کلاس اسطوره‌شناسی آسمان/ ۴ نشست/ شهریور ۱۴۰۰/ 3/5 ساعت

۴) اساطیر پهلوانان

(عنوان: ساعت آموزشی،  ساعت فیلم)

          محتوای دوره:

شرحی بر کتاب اسطوره‌شناسی پهلوانان ایرانی/ تصویری/ ۴ دقیقه

برنامه‌ی دان: انواع پهلوانان ایرانی/ تصویری/ ۴ دقیقه

کلاس آناتومی ضدقهرمانان/ شنیداری/ آذر ۱۳۸۱/ حدود ۲ ساعت

کلاس آناتومی قهرمانان/ شنیداری/ اردیبهشت ۱۳۸۵/ ۲ ساعت

کلاس اسطوره‌شناسی پهلوانان/ شنیداری/ آذر  ۱۳۹۱/ ۲ ساعت

برنامه‌ی دان: چرا ضدقهرمانان محبوب می‌شوند؟/ تصویری/ ۴ دقیقه

کلاس اسطوره‌شناسی ضدقهرمانان- ضحاک/ دیداری و شنیداری/ دی ۱۳۹۹/ نیم ساعت

کلاس اسطوره‌شناسی ضدقهرمانان- دراکولا/ دیداری و شنیداری/ دی ۱۳۹۹/ نیم ساعت

کلاس اسطوره‌شناسی ضدقهرمانان- افراسیاب/ دیداری و شنیداری/ دی ۱۳۹۹ / نیم ساعت

کلاس اسطوره‌شناسی ضدقهرمانان- دارث ویدر/ دیداری و شنیداری/ دی ۱۳۹۹/ نیم ساعت

کلاس اسطوره‌شناسی ضحاک/ دیداری و شنیداری/ آذر ۱۴۰۰/ ۴ نشست نیم ساعته

بحث با انجمن روانشناسان آمریکای شمالی: اسطوره‌ی ضحاک/ خرداد ۱۴۰۲/ یک ساعت

کلاس اسطوره‌شناسی دراکولا/ دیداری و شنیداری/ مهر ۱۴۰۰/ چهار نشست ۴۰ دقیقه‌ای

و…

 

 

شیوه‌ی ثبت نام(دانشجویان داخل و خارج از کشور)

شیوه‌نامه‌ی پیوستن به کلاس های دکتر شروین وکیلی

ساختار کلی و قواعد کلاس‌ها

شهریه‌ و مهلت ثبت‌نام کلاس‌ها

همچنین ببینید

کلاس فلسفه و عرفان - خرداد ۱۴۰۳ - شروین وکیلی

دوره‌ی فلسفه و عرفان(در زمان – تیر۱۴۰۳)

دوره‌ی فلسفه و عرفان(در زمان – تیر ۱۴۰۳) دوره‌ی فلسفه و عرفان ۱) حکمت مغانه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *