سه شنبه , آذر ۱۶ ۱۴۰۰

آخرین نوشته ها

چند بند از گفتار پنجم کتاب «زندِ گلشن راز»

گلشن راز

«زندِ گلشن راز» دین و عرفان هم از این نظر تفاوت دارند که در عرفان این برانگیختگی هیجانی بر مهر و محبت استوار شده و مبنای دگردیسی شکل هستی من است. همین را آماجی بسنده می‌داند. در حالی که دین بیشتر بر ترس و خشم و آز تاکید می‌کند. یعنی …

ادامه نوشته »