آخرین نوشته ها

شهر پرتنش

یادداشتی درباره تنش‌ها و نابسامانی‌های که در روزنامه‌ی ایران، شنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۶ انتشار یافت...

ادامه نوشته »