آخرین نوشته ها

جامعه‌شناسی انرژی

مصاحبه درباره‌ی جامعه‌شناسی انرژی که در ماهنامه‌ی انرژی امروز، سال دهم، شماره‌ی ۶۷، آذرماه ۱۳۹۶، ص: ۱۰۴-۱۰۷ چاپ شد...

Read More »

پاریس

یادداشتی درباره‌ی اسطوره‌ی پاریس که در هفته‌نامه‌ی کرگدن، شماره‌ی ۱۰۶، شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ انتشار یافت

Read More »